Sisältöjulkaisija

angle-left Joen­suun kau­pun­ki va­rau­tu­nut vai­keu­tu­vaan ener­gia­ti­lan­tee­seen
 

Joen­suun kau­pun­ki va­rau­tu­nut vai­keu­tu­vaan ener­gia­ti­lan­tee­seen

09.09.2022 12:02

Joensuun kaupunki on tehostanut varautumistaan energiamarkkinoiden vaikeutuneessa tilanteessa. Taloudellisia riskejä on pyritty hallitsemaan jo ennakolta tekemällä pitkäjänteistä työtä sähkön ja lämmön säästämiseksi ja energian tehokkaaksi käyttämiseksi. Keinovalikoimaa on vielä jäljellä.

– Työ hiilineutraalin ja ympäristöystävällisen kaupungin eteen on mitä parhainta varautumista, toteaa kaupungin valmiusasioista vastaava strategiajohtaja Sami Laakkonen.

Kaupungin ilmasto-ohjelmassa on esitetty lukuisia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja fossiilisten energialähteiden korvaamiseksi uusiutuvilla. Kiinteistöjen energiatehokkuutta on parannettu ja investoitu uusiutuvaan energiaan ja asukkaita sekä yrityksiä kannustetaan ja neuvotaan energian säästämisessä. Joensuu on mukana Kuntien energiatehokkuussopimuksessa, jossa on tavoitteena 7,5 prosentin energiansäästö vuoteen 2025 mennessä.

– Energiatehokkuustoimia tulisi edelleen vauhdittaa. Muun muassa oman aurinkosähkön tuotantoa tulisi lisätä ja hukkalämpöjen hyödyntämistä selvittää, kommentoi ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

– Yksi merkittävä säästökeino on ulkovalaistuksen uusiminen ledeihin. Jo nyt noin 80 prosenttia kaupungin valaistuksesta on ledejä. Loput 20 prosenttia aiheuttaa valaistuksen käyttämästä energian kulutuksesta noin 40 prosenttia. Kun saamme loputkin vaihdettua muutaman vuoden kuluessa, se näkyy sähkölaskussa välittömästi, kertoo kaupungininsinööri Tero Toivanen.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta tuetaan muun muassa tarkentamalla ilmanvaihdon käyttöaikoja, parantamalla ilmanvaihdon suodatuksen energiatehokkuutta sekä vaihtamalla tilojen valaistuksia led-valaisimiin. Ilmasto-ohjelman mukaisesti öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi uudisinvestoinneissa otetaan soveltuva aurinkosähköjärjestelmä tukemaan sähköjärjestelmää.

– Tilakeskus on valmiudessa myös uusiin, määräaikaisiin toimenpiteisiin energian säästämiseksi, mikäli päättäjät niin ratkaisevat, kertoo tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen.

Sähkön- ja lämmönjakelun häiriöihinkin varauduttu

Sähkönjakeluhäiriöiden varalta kaupungin kriittisimmät toiminnot on varustettu kattavin varavoimajärjestelmin ja liikuteltavaa varavoimakalustoa on hankittu lisää. Uudiskohteisiin ja laajoihin peruskorjauksiin, joissa uusitaan sähkö- ja automaatiojärjestelmä, tehdään varavoimaliitäntä. Lisäksi kaupungin omistamissa kiinteistöissä toimivien palveluntuottajien sekä alueen sähkö- ja lämpöverkkoyhtiöiden kanssa tehdään yhteistyötä, jotta mahdollisista sähkökatkoista aiheutuvat vaikutukset saadaan minimoitua.

– Joensuun kaupungin palveluiden kannalta kriittisimpiä ovat päiväkotien ja alakoulujen toiminta. Toisena merkittävänä ryhmänä ovat kaupungin kiinteistöt, joissa on muun muassa ateriapalveluita tarjoavan Polkka oy:n toimintaa tai joissa tuotetaan sote- ja pelastuspalveluita, listaa kaupungin valmius- ja turvallisuuspäällikkö Ville Leinonen.

– Vesihuollon kaikki kriittiset kohteet on varustettu kiinteillä varavoimakoneilla ja käytettävissä on laajasti omaa siirrettävää varavoimakalustoa. Pitkäjänteisellä varautumisella sähkönsaannin poikkeustilanteisiin voidaan turvata lähes häiriötön vesihuolto, kertoo Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen.

Joensuun omistukset paikallisessa vesivoimassa tuovat niin ikään vakautta sähkön saatavuuteen ja hintaan kaupungin toiminnoissa. Kaupunki omistaa Kuurnan Voimasta 11,03 %.

– PKS:n ja Kuurnan voiman kaltaiset paikalliset kuntayhtiöt ovat arvokas voimavara erityisesti näin energiakriisin keskellä, korostaa strategiajohtaja Laakkonen.

Joensuun kaupunki on varautunut hankalaan energiatilanteeseen monipuolisesti ja hyvin. Kriisitilanteessa energian säästämisen keinoja voisivat olla esimerkiksi huoneilmajäähdytyksien sulkeminen joissain kohteissa, huonelämpötilojen laskeminen alle asumisterveysasetuksen vaatimusten, ilmanvaihdon tehon ja käyttöajan merkittävä heikentäminen, valaistuksen sammuttaminen esimerkiksi öisin ja viikonloppuisin kokonaan ja kaikkien tyhjien rakennusten peruslämmön katkaiseminen. Osa keinoista vaatisi kuitenkin asumisterveyssäännösten rikkomista, joten toimenpiteiden ottaminen käyttöön vaatisi valtakunnallisia ja paikallisia päätöksiä, jotta normeista ja asetuksista olisi mahdollista poiketa.

– Kaupunki on varautunut ja selviää kyllä tilanteessa kuin tilanteessa. Olemme valmistautuneet häiriöihin, mutta poikkeuksellisten ja palveluja heikentävien keinojen käyttämiseen ei tällä hetkellä ole näkyvissä tarvetta. Juuri nyt oleellista on, että teemme osuutemme energiasäästötalkoissa ja etsimme aktiivisesti uusia ratkaisuja, päättää Laakkonen.

Myös kaikkia asukkaita ja yrityksiä kannustetaan tekemään voitavansa energiasäästötalkoissa. Keinoja kotitalouksien energian säästämiseen:

- Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva: www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista
- Climate Joensuu: https://climatejoensuu.fi/meidan-vinkit

Joensuun peruskaupungin sähkön kulutus on vuodessa noin 37,1 GWh ja konsernina yhteensä noin 56,4 GWh. Vuoden 2022 keskilaskutushinta on ollut 7,4 snt/kWh. Joensuun kaupungin käyttämä sähkö on hiilidioksidivapaata.