Sisältöjulkaisija

angle-left Hulevesiohjelman avulla hallitaan lisääntyviä sateita ja tulvariskiä
 

Hulevesiohjelman avulla hallitaan lisääntyviä sateita ja tulvariskiä

18.07.2022 06:00

Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöiden yleistyminen lisäävät myös hulevesien hallinnan merkitystä. Joensuun kaupunki on laatinut hulevesiohjelman, jossa kerrotaan alueen hulevesien hallinnan tavoitteista ja periaatteista. Ohjelmassa kuvataan hulevesien nykytilaa, tavoitteita sekä nykyisiä ja tulevia haasteita. Lisäksi ohjelmassa käsitellään toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin päästään. 

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla muodostuvaa sade- ja sulamisvesien pintavaluntaa. Hulevedet pyritään käsittelemään paikallisesti ja niiden pääsyä vesistöihin viivästyttämään esimerkiksi rakentamalla kosteikkoja ja laskeutusaltaita. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja ilmastonmuutos lisäävät hulevesitulvien riskiä.

Hulevesiohjelma on tehty tukemaan hulevesiin liittyvää päätöksentekoa, budjetointia, ympäristönsuojelua, maankäytön suunnittelua ja rakentamista kestävällä tavalla. Keskeisinä periaatteina ohjelmassa ovat kustannustehokkuus, helppous ja toimintavarmuus.  

Hulevesiohjelma piirtää suuntaviivat tarkemmille aluekohtaisille hulevesisuunnitelmille. Alueellisessa, esimerkiksi kaava-alueen tai hulevesien valuma-alueen kattavassa hulevesisuunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan imeytysalueet, kosteikot, ojat, valumavesien reitit, tulvareitit, putket ja pumppaamot sekä muut kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.  

Lue lisää: Joensuun kaupungin hulevesiohjelma