Vuosiavustus kulttuurikeskuksille otsikko

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Kuka voi hakea:

 • Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden.
 • Avustusta voi saada myös ylikunnallinen yhdistys, mikäli ylikunnallinen yhteistyö on perusteltua ja toiminnan piirissä on joensuulaisia. Avustusta saavan ylikunnallisen järjestön jäsenistöstä vähintään yli 50 % tulee olla joensuulaisia tai toiminnan kohdistua Joensuuhun

Mihin tarkoitukseen:

 1. Yhdistyksen vuokraaman/omistaman tilan peruskustannuksiin
  • Tila sijaitsee Joensuun kaupungin alueella
  • On kulttuurin harrastamisen tai harjoittamisen mahdollistava tila
  • Tilan on oltava ympärivuotisessa käytössä ja avoin yleisötila jossa järjestetään esim. tapahtumia, näyttelyitä jne.
  • Toiminta ei saa olla kaupallisella pohjalla
  • Peruskustannuksiin ei voi sisällyttää esim. peruskorjaukseen tmv. liittyviä kuluja
  • Tämä vuosiavustus ei koske asukas- ja kyläyhdistysten tiloja
 2. OKM:n avustuksen kautta pääosin toimivien aluekeskusten toimintaan Joensuussa
  • Keskuksella ei välttämättä tarvitse olla toimitilaa Joensuussa
  • Toiminnan kustannuksiin, jotka kohdentuvat Joensuuhun

Hakuaika vuodelle 2019: 15.11.–17.12.2018 klo 15.00

Avustuksista päättää sivistys- ja vapaa-aikajaosto. Vuoden 2019 avustuksista pyritään päättämään 2019 alkuvuoden aikana.

 

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet
Hakija: Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein

Liitteet:

Huom.  Yhdistysten ja osuuskuntien toiminnan ja talouden liitteet tallennetaan yhdistystilillä olevaan dokumenttipankkiin
miunpalvelut.fi/joensuu vain kerran/vuosi.

Hakemuksen täytön yhteydessä

 • Selvitys sääntöjen mukaisista nimenkirjoittajista
 • Säännöt (ensimmäisellä hakukerralla tai jos sääntöihin on tullut muutoksia).

Tilityksen yhteydessä:

 • Edellisen kauden toimintakertomus
 • Edellisen kauden tilinpäätös
 • Edellisen kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Heti asiakirjojen valmistuttua:

 • Kuluvan kauden toimintakertomus
 • Kuluvan kauden tilinpäätös

Kuluvan kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Hakemukset tehdään sähköisesti miunpalvelut.fi/joensuu

Ohjeet sähköiseen hakemiseen
http://www.joensuu.fi/kulttuuriavustukset_lomakkeet

Kriteerit

 1. Tilakustannukset tai aluekeskuksen Joensuuhun kohdentuvat toimintakustannukset
 • Hyväksyttäviä tilaan liittyviä kustannuksia ovat:
 • Tilavuokra, sähkö, lämmitys, vesi, siivous, tilan hankintaan liittyvät lainakustannukset ja kiinteistövero.
 • Hyväksyttäviä aluekeskuksen Joensuuhun kohdentuvia toimintakustannuksia ovat: Tuotantoihin liittyvät kustannukset (esim. tilavuokra, markkinointi, esiintymispalkkiot jne.)
 •  Tilakustannusten tai aluekeskuksen Joensuun toimintakustannusten pisteytys
 • 5 p. yli 20 000 €
 • 3 p. 10 000 – 19 999 €
 • 1 p. 5 000-9 999 €
 1. Jäsenmäärä
 • Jäsenmäärään hyväksytään jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä
 • Mikäli yhdistyksellä on sekä henkilö- että yhteisöjäseniä, molemmista lasketaan pisteet.
 • Henkilöjäsenten pisteytys
 • 5 p. yli 300 hlöjäsentä
 • 3 p. 100-299 hlöjäsentä
 • 1 p. 50-99 hlöjäsentä
   
 • Yhteisöjäsenten pisteytys
 • 5 p. 6- yhteisöjäsentä
 • 3 p. 3-5 yhteisöjäsentä
 • 1 p. 1-2 yhteisöjäsentä
 1. Palkattu henkilökunta, yhteenlasketut henkilötyövuodet
 • Huomioitavaa: Aluekeskukset laskevat tässä yhteydessä henkilötyövuodet Joensuuhun kohdentuneiden palkkakustannusten perusteella.
 • Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta. Yrityksen (yhteisön) kaikki palkatut tunnit (säännöllinen työaika + ylityötunnit) jaetaan yrityksen (yhteisön) kokoaikaisten palkansaajien keskimääräisillä palkatuilla tunneilla vuodessa.
  http://www.stat.fi/meta/kas/henkilotyovuosi.html
 • Pisteytys palkatun henkilökunnan henkilötyövuosista
 • 5 p. yli 5 henkilötyövuotta
 • 3 p. 3-5 henkilötyövuotta
 • 1 p. 1-2 henkilötyövuotta
 1. Tilassa järjestetyt tai aluekeskuksen järjestämät tapahtumat, näyttelyt jne.
 • Kaikki avoimet yleisötapahtumat, -tilaisuudet tai näyttelyt jotka on järjestetty kalenterivuoden aikana.
 • Suljettujen tilaisuuksien määriä ei oteta huomioon (esim. harjoitusvuorot, koulutustilaisuudet, kokoukset tai työpajat).
 • Pisteytys tapahtumista tai näyttelyistä
 • 5 p. yli 200 kpl
 • 3 p. 100-200 kpl
 • 1 p. 50-99 kpl
 1. Avoimien yleisötapahtumien, -tilaisuuksien tai näyttelyiden yleisömäärän pisteytys
 • 5 p. yli 5 000
 • 3 p. 3 000-4 999
 • 1 p. 1 000-2 999

 

Tilitys ja raportointi

 • Myönnetty avustus maksetaan sen jälkeen kun yhdistys tai osuuskunta on toimittanut 17.5.2019 mennessä kulttuuripalveluihin tilitys- ja raportointilomakkeen ja sen yhteydessä tallentanut edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunnon Miunpalveluiden yhdistystilin dokumenttipankkiin.
 • Tilitys- ja raportointilomake on ladattavissa:
  http://www.joensuu.fi/kulttuuriavustukset_lomakkeet
 • Hakemuksen arviointikriteereinä ovat vuoden 2018 toiminnan luvut, jotka hakuajasta johtuen ovat arvioita. Tilityksen yhteydessä toimitettujen materiaalien pohjalta arvioidaan onko hakemuksessa esitetty arvio ollut oikeasuuntainen.
 • Mikäli arvion ja toteuman välillä on huomattavia eroja, avustus voidaan tarvittaessa pisteyttää uudestaan ja tämän perusteella jo myönnettyjen avustusten summat muuttuvat. Uuden pisteytyspäätöksen tekee kulttuurisihteeri.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute