Vuokratontit, sopimukset

Maanvuokrien laskutus

Kaupunki laskuttaa maanvuokrat vuosittain kahdessa erässä touko- ja syyskuussa.

 

Vuokraoikeuden siirto

Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan (alivuokraus) on kielletty.

Kaupungin vuokratonttien vuokraoikeus voidaan siirtää toiselle kaupunkia kuulematta, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen kielletty.

Vuokraoikeuden siirtoa on uuden vuokraajan haettava kuuden kuukauden kuluessa saantokirjan allekirjoittamisesta Maanmittauslaitokselta, joka kirjaa siirron.

Tieto vuokraoikeuden siirrosta välittyy Maanmittauslaitokselta kaupungille.

 

Vuokrasopimusten jatkaminen

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute