Kulttuuriavustukset viestintäohjeistus otsikko

Viestintäohjeistus

Kulttuuriavustusten viestintäohjeet

Viestinnässä (esim. julisteet, käsiohjelmat, ilmoitukset, tiedotteet ja muu markkinointiviestintä) edellytetään Joensuun kaupungin tunnuksen käyttöä.

Avustusta saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tai muulla tavalla ilmoitetaan, että hakija on saanut Joensuun kaupungin kulttuuripalvelujen avustusta. 

Yhdistysten on lisäksi mainittava toimintakertomuksessaan Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut avustuksen myöntäjänä.

Alla olevista linkeistä voit ladata logot käyttöön.

Tukemassa Joensuu png musta

Tukemassa Joensuu png sininen

Tukemassa Joensuu png valkoinen

Sivu arviointi ja palaute