Vapaudenpuiston peruskorjaus 2019

Vapaudenpuiston viimeistelyt käynnissä

4.9.2019

Vapaudenpuiston työmaan edistymistä on ollut helppo seurata työmaa-aidan läpi koko kesän.
Parhaillaan työmaalla asennellaan kiinteitä puistonpenkkejä ja muita kalusteita ja varusteita.

Puiston puut ja pensaat sekä siirtonurmi istutetaan ja asennetaan myös lähiaikoina.
Ensi vuoteen jää Vapaudenpatsaan ympärille tulevien kesäkukkien istutukset sekä torin puoleisen sivun keinujen asennukset.

Kaadetuista puista tehdään parhaillaan puistonpenkkejä, joiden sijoitteluun kesän alussa olleella kyselyllä sai vaikuttaa.
Kyselyn tuloksista ja penkkien sijoitteluista ilmoitellaan lisää lähiaikoina.

 

Kysely avattu puistosta poistettujen puiden hyötykäytöstä

21.06.2019

Olemme avanneet kyselyn koskien Vapaudenpuistosta poistettujen puiden jatkokäsittelyä.
Kysely on auki kesäkuun loppuun asti.

Kyselyssä voi toivoa rungoista tehtäville penkeille ja lahopuille sijoittelupaikkoja.

 

Työmaan liikenteestä aiheutuu haittaa

20.5.2019

Vapaudenpuiston perusparantaminen jatkuu uusien ja uusittavien käytävien pohjaustöillä. Pohjaustöissä uuden suunnitelman mukaiset käytävät kaivetaan rakennussuunnitelma-asiakirjojen mukaisesti roudattomaan syvyyteen, ja täytetään rakennekerrosten mukaisesti kivituhkapintaisiksi puistokäytäviksi. Käytävien reunoihin asennetaan metallireunukset, jotka pitävät käytävän reunukset jatkossa suorina. Käytävien pohjaukset ulottuvat lähelle mm. säästettyä tammea Sokoksen puoli päässä. Tammen juuristoaluetta ilmalapioidaan, jotta sen juuret vahingoittuisivat mahdollisimman vähän. Samalla puun kasvualustaa saadaan parannettua.

Puistokäytävien pohjauksen työvaihe tarkoittaa mm. raskasta auto- ja traktoriliikennettä puistosta Länsi-Itäsillan kautta Penttilän suuntaan. Puistosta viedään pohjattavilta alueilta maamassoja Penttilään puistoalueiden maisemointiin. Vapaudenpuiston pohjattaville käytäville ajetaan sora- ja kiviaineksia sitä mukaan kuin kaivu etenee.

Työmaaliikenteestä aiheutuu haittaa alueen lähistöllä niin autoilla, kuin kävellen tai pyörällä liikkujille. Maamassojen ajon arvioitu kesto on kesäkuun loppupuolelle asti, jonka jälkeen työmaan raskas liikenne vähenee merkittävästi.

Työmaan liikenne on ohjattu Rantakadun kaupungintalon kohdan suojatien vierestä ja Koskikadulta Taitokorttelin kohdasta. Liikenteestä varoitetaan liikennemerkein. Pyydämme kaikkia olemaan valppaina kaupungin keskellä olevan työmaan lähistöllä.

Vapaudenpuiston puiden poisto

15.5. 2019

Rakennustyöt käynnistyivät alueen aitaamisen jälkeen suunnitelman mukaisilla puiden poistamisilla. Puiden poisto oli todella näkyvä operaatio, joka herätti tunteita puolesta ja vastaan. Suurten puiden poisto avarsi maiseman joidenkin mielestä liiankin avaraksi työn tässä vaiheessa. Kaupungintalo torilta päin katsottuna näytti ihan erilaiselta, kun sen patsaat ja torni näkyi ensimmäistä kertaa moneen kymmeneen vuoteen.

Puissa näkyi niiden runkojen huonontunut kunto. Tumma osa puissa kieli lahosta. Monessa poppelissa isot oksat olivat myös lahonneet keskeltä. Urakoitsija merkkasi kaikki puiden rungot, ja niiden tulevasta käytöstä avataan lähiaikoina nettikysely.

Vapaudenpuiston rakentaminen käynnistyy

14.5.2019

Vapaudenpuiston uudistaminen on ollut otsikoissa pitkin kevättä. Suunnitelmat ovat tarkentuneet rakennussuunnitelmilla ja urakoitsija aloittaa puiston rakentamisen valmistelevilla töillä 14.5. Urakka valmistuu arviolta syyskuussa.

Ensin puisto aidataan ja olemassa olevat kalusteet, kuten puistonpenkit ja leikkipaikan välineet puretaan. Työt jatkuvat suunnitelmien mukaisten puiden poistolla toukokuun aikana. Sen jälkeen aletaan tehdä puistokäytävien pohjaus- ja kuivatusrakenteita.

Puistokäytävät ja sadevesiviemäröinti sekä valaistuksen ja tapahtumasähkön kaapelointi tehdään toukokuun lopulla sekä kesäkuun aikana. Puiston keskiosalla olevan Vapaudenpatsaan ja Antin Ahvenen kunnostus- ja siirtotyöt tehdään heinä–elokuussa.

Uusien puiden, perennoiden, pensaiden ja siirtonurmikon istutus- ja asennustyöt ajoittuvat urakan loppupuolelle elo–syyskuulle. Puistosta kaadettavat puut dokumentoidaan ja niiden rungot varastoidaan. Myöhemmin kaupunkilaisille järjestetään kysely, jossa haetaan ideoita runkojen tulevasta käytöstä.

Työmaa sijaitsee kaupungin vilkkaimmalla paikalla, ja sen työmaaliikenne häiritsee sekä jalankulku- ja pyöräliikennettä että autoliikennettä. Työmaaliikenteestä ja työmaan aikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Koko puiston alue on aidattua työmaa-aluetta, johon on ulkopuolisilta pääsy kielletty. Aita on verkkoaitaa ja työmaata pääsee seuraamaan aidan läpi joka suunnasta. Aitaan kiinnitetään puiston historiasta kertovia tauluja.

Puiston rakentamisen pääurakoitsijaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Viherrakenne J. Turunen Oy. Rakennustöistä tiedotetaan lisää aikataulujen ja muiden tietojen tarkentuessa.

Puiston historiaa

Vapaudenpuiston alue kaavoitettiin alunperin osaksi toria, myöhemmin tori puolitettiin. Sittemmin puistosta järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka voitti v.  1911 Harald Söderberg.  Tätä ehdotusta ei kuitenkaan koskaan toteutettu. Vuonna 1923 järjestettiin uusi suunnittelukilpailu. Kunnaninsinööri Rope Taivaisen puistosuunnitelma päätettiin toteuttaa, ja samalla päätettiin sijoittaa Vapaudenpatsas puiston keskiosaan.

Puistoa ei alunperinkään rakennettu aivan Rope Taivaisen ehdotuksen mukaisena. Sen jälkeen puistosta on laadittu uusia perusparannussuunnitelmia, ja erityisesti kasvillisuutta on lisätty sinne ajan kuluessa ilman suunnitelmiakin.

Lähtökohtana nyt tehtävän perusparannuksen suunnitelmalle on Rope Taivaisen alkuperäinen puistosuunnitelma. Myös v. 1911 suunnitelmaa harkittiin lähtökohdaksi, mutta koska tuota suunnitelmaa ei ole koskaan toteutettu, ja siinä oleva käytäväverkosto oli kunnossapidon ja tavoitteiden kannalta haastava, päädyttiin Taivaisen suunnitelmaan.

Esitetty suunnitelma ottaa tiettyjä vapauksia historiallisen puiston suunnittelun periaatteista mm. kalusteiden ja varusteiden osalta.

 

Teksti Vapaudenpuiston 2017 laaditun yleissuunnitelman suunnitelmaselostuksesta.

 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute