Valtti-ohjelma

Valtti-ohjelma

Liikunta_valtti-ohjelma

Huom! Hakuaikaa on jatkettu 19.5. saakka.

Paralympiakomitean koordinoimassa Valtti-ohjelmassa etsitään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta. Syksyllä alkava ohjelma sisältää neljä harrastuskokeilua "Valttien" eli tukihenkilöiden kanssa. Valtteina toimivat Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijat.

Perhe voi itse määrittää, onko lapsi erityisen tuen tarpeessa. Lähtökohtaisesti ohjelma on kuitenkin suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja harrastusryhmään osallistumista. Joensuussa mukaan voivat hakea 6-29-vuotiaat lapset ja nuoret.

Perhe vastaa lapselle tai nuorelle ohjelman aikana tulevista harrastuksen osallistumismaksuista, matkakuluista, avustajasta ja vakuutuksista. Paralympiakomitea vastaa Valttien matka- ja osallistumiskuluista sekä vapaaehtoisten vakuutuksista.

Valtti-koordinaattori etsii ohjattavalle sopivan Valtin. Ohjelmaan hakeneille ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa onko oma Valtti löytynyt. Ohjelmaan valittujen tulee vahvistaa oma osallistumisensa ohjelmaan, kun tulee tieto, onko oma Valtti löytynyt. Valtti-ohjelma alkaa yhteisellä kick-off tapahtumalla elokuun lopussa. Tilaisuuden jälkeen Valtit laativat toiveiden pohjalta suunnitelman ja aikataulun harrastuskokeiluista yhdessä perheen kanssa. Harrastuskokeilut suoritetaan joulukuuhun mennessä.

Hae mukaan 19.5.2024 mennessä täältä

Liikunta_valtti-ohjelma_kevät2020

Liikunta_valtti-ohjelma_karttalinkki

Länsikatu 15, rakennus 4A, 3 krs., 80110 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute