Vaalit

Eduskunta-, kunta- ja aluevaalit järjestetään joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Käytä äänioikeuttasi!

Aluevaalit 2022

Eduskunta on hyväksynyt kesäkuussa sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella valitaan 59 valtuutettua.

  • Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022.
     
  • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16.00.
  • Valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Valmistautuminen äänestämään, ohjeet

Näin äänestät

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjän ilmoituskortissa.

Vaalitoimitus alkaa äänestysalueiden äänestyspaikoilla kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Jos äänestäjä on määrätty tartuntatautilääkärin päätöksellä karanteeniin tai eristykseen, ei hän voi tulla sisälle äänestystilaan. Mikäli eristykseen tai karateeniin määrätty haluaa äänestää varsinaisena äänestyspäivänä, tulee hänen soittaa etukäteen keskusvaalilautakunnan puhelinnumeroon 050 3031215 ja sopia ulkoäänestyksen ajankohdasta. Keskusvaalilautakunnan vaalivirkailija ilmoittaa ulkoäänestysajankohdan äänestäjän äänestysalueen äänestyspaikkaan.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa haitari

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat

Tulevat vaalit

Ennakkoäänestys

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätyn tulee noudattaa tartuntatautilääkärin antamaan ohjeistusta, eikä hänen pidä tulla sisään äänestyspaikkaan. Karanteenissa tai eristyksessä olevia ohjeistetaan äänestämään varsinaisena äänestyspäivänä. Katso ohje kohdasta vaalipäivän äänestys.

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa haitari

Ennakkoäänestyspaikat

Kotiäänestys

Kotiäänestys vaaleissa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Mikäli äänestäjä on eristyksessä, suoritetaan äänestys mahdollisuuksien mukaan ulkona.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan Joensuun kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 joko

Vaalimainonta

Vaalimainonta

Aluevaalien 2022 ulkomainonnan ohjeet ja järjestelyt 

Vaalimainontaan liittyvät yhteydenotot: tapahtumavastaava Tarja Rytkönen, tarja.rytkonen@joensuu.fi, puh. 0500 970 601.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan 2021–2025 kokoonpano

YHTEYSTIEDOT

Joensuun kaupungintalo kartalla

Rantakatu 20, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute