Sisältöjulkaisija

angle-left Yrityksille apua ilmastoriskien tunnistamiseen ja arviointiin

Yrityksille apua ilmastoriskien tunnistamiseen ja arviointiin

Joensuulaiset yritykset voivat saada tänä syksynä apua toimintaansa liittyvien ilmastoriskien tunnistamiseen ja arviointiin. Yrityksille tarjottavat arvioinnit toteutetaan Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeen ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Ilmastoriskien tunnistaminen ja niiden merkittävyyden arviointi on osa yrityksen toiminnan ennakointia ja varautumista. Se auttaa yrityksiä varautumaan ilmastonmuutoksen yhteiskunnalle ja yrityksille aiheuttamiin suoriin ja välillisiin vaikutuksiin.

Yrityksen toimintaan kohdistuvat ilmastoriskit ovat erilaisia riippuen muun muassa yrityksen toimialasta, toimialueesta ja toimitusketjuista.

– Toistaiseksi yritysten ilmastotyö on keskittynyt vahvasti kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan ja niiden vähentämispotentiaaliin. Tämän ohella on tärkeää tarkastella myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja niiden seurauksia. Ilmastoriskeihin varautuminen edellyttää yrityksissä systemaattista muutosta ja johdon sitoutumista, mutta työ voidaan saada liikkeelle esimerkiksi opiskelijoiden toteuttamana projektityönä, kertoo energia- ja ympäristötekniikan lehtori Anniina Kontiokorpi Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Karelia-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat perehtyvät syksyn ympäristöterveys ja -turvallisuus -opintojaksolla yritysten ilmastoriskien tunnistamiseen ja niiden arviointiin erilaisten matriisityökalujen avulla.

Mikäli mukaan lähtevillä yrityksillä on jo käytössään riskienhallintaan liittyviä matriiseja tai työkaluja, voidaan niitä soveltuvin osin hyödyntää myös osana ilmastoriskien tunnistamista ja arviointia.

– Ilmastoriskien tunnistaminen sopii osaksi yritysten vastuullisuus- ja ympäristötoimintaa ja voidaan kytkeä osaksi yrityksen normaalia riskienarviointia ja -hallintaa. Se voi olla esimerkiksi yksi osa-alue ISO14001-ympäristöjärjestelmään liittyvässä ympäristökatselmuksessa ja sen pohjalta kehitettävissä ympäristöohjelmissa, kertoo Kontiokorpi.

Riskien tunnistaminen voi nostaa esille myös uudenlaisia ilmastonmuutokseen kytkeytyviä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta se ei ole opiskelijoiden toteuttaman arviointityön pääasiallinen tehtävä.

Tänä syksynä ilmastoriskien arviointi voidaan kurssiyönä toteuttaa enintään seitsemälle yritykselle. Luontevinta ilmastoriskien tunnistaminen ja arviointi on tehdä organisaation hiilijalanjäljen laskennan jälkeen. Mukaan lähtevän yrityksen olisi hyvä varautua kertomaan toiminnastaan opiskelijaryhmälle. Työ toteutetaan syys–lokakuussa 2023.

Lisätietoja voi kysyä ja kiinnostuksena osallistumiseen ilmoittaa sähköpostilla 8. syyskuuta mennessä osoitteeseen: pinja.leino@joensuu.fi.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.