Sisältöjulkaisija

angle-left Torikadun ja Sairaalakadun peruskorjaus sulkee katuja liikenteeltä 6.5.alkaen

Torikadun ja Sairaalakadun peruskorjaus sulkee katuja liikenteeltä 6.5.alkaen

Joensuun kaupunki aloittaa katujen peruskorjaustyöt Torikadulla välillä Yläsatamakatu–Pohjoiskatu sekä Sairaalakadulla välillä Kauppakatu–Rantakatu. Työt aloitetaan maanantaina 6.5. ja ne valmistuvat lokakuussa 2019.

Nyt peruskorjattava alue liittyy suurempaan saneerausohjelmaan, jossa kaupunginosan kadut uudistetaan vaiheittain. Samalla alueen sekaviemäröinti korvataan erillisviemäröinnillä, missä hulevedet ja jätevedet ohjataan omiin viemärijärjestelmiinsä. Katurakenteet, vesihuolto sekä katuvalaistus uusitaan kokonaan. Tavoitteena on selkeä, viihtyisä ja turvallinen katuympäristö alueella liikkuville ja asioiville kaupunkilaisille.

Peruskorjaustyön aikana alueella on merkittäviä rajoituksia ajoneuvoliikenteelle, mutta kiinteistöille ajo on kuitenkin pääosin sallittu. Jalankulkijoille järjestetään kulkureitit työmaa-alueella. Kaupunki pyytää välttämään alueen läpi liikkumista ja käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Torikadun linja-autopysäkit eivät myöskään ole käytössä työn aikana. Lähimmät käytössä olevat pysäkit sijaitsevat Rantakadulla sekä Yläsatamakadulla.

Rakennustöistä aiheutuu lisäksi mm. melu- ja pölyhaittoja ja työmaa lisää raskasta ajoneuvoliikennettä alueella. Vesihuoltotöiden yhteydessä tehtävistä liitostöistä aiheutuvat katkokset vedenjakelussa pyritään ajoittamaan niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa yrityksille ja asukkaille. Katkoksista tiedotetaan kiinteistöjä erikseen.