Sisältöjulkaisija

angle-left Sisäilmatilanne Joensuun kouluissa yleisesti ottaen hyvä

Sisäilmatilanne Joensuun kouluissa yleisesti ottaen hyvä

Joensuun kaupunki osallistui 11.2.–3.3.2019 THL:n toteuttamaan kansalliseen oppilaiden sisäilmakyselyyn. Kaupunki sai THL:n kyselyllä laaja-alaista tietoa koulujen tilanteesta.

Kyselyyn vastasivat 3. – 9. luokkalaiset ja lukiolaiset kaikista kaupungin 33 koulusta. Alakoululaisista kyselyyn vastasi 68 % ja yläkoululaisista 40 %. Yhteensä vastaajia oli 2 913 oppilasta 5 564 oppilaasta.

THL laati vastausten perusteella tutkimusselosteen 27 koulusta. Kuudessa koulussa vastaajamäärä oli alle 20, jolloin vastaajien vähäisen määrän takia tuloksisista ei tehty tutkimusselostetta.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua koulukohtaisesti.

Tulokset pääosin tavanomaisia

Yli puolessa kyselyyn vastanneista kouluista (15 kpl) oppilaiden kokemukset sisäympäristön laadusta olivat pääsääntöisesti tavanomaisia.

Erilaisia sisäympäristön olosuhdehaittoja, joista yleisimmät olivat melu, luokan rauhattomuus, liian korkea huonelämpötila ja tunkkainen/huono huoneilma, koettiin 12 Joensuun koulussa. Suurimmassa osassa näistä kouluja oppilaiden oireilu oli kuitenkin tavanomaista.

Kuuden koulun tilannetta seurataan

Kuudessa koulussa, jotka ovat Heinävaaran alakoulu, Noljakan koulu, Enon alakoulu, Pielisjoen koulu, Pyhäselän koulu ja Lyseon lukio, oppilaiden oireilu oli tavanomaisesta poikkeavaa tai hieman poikkeavaa. Lähes kaikki koulut, joissa oli koettu tavanomaista enemmän oireilua tai olosuhdehaittoja, ovat tällä hetkellä kaupungin sisäilmatyöryhmän tiedossa ja koulujen olosuhteita seurataan ja tilanne on hallinnassa. Lyseon lukion, Pyhäselän ja Pielisjoen koulun sekä Enon alakoulun osalta korjaavat toimenpiteet ennen lukuvuoden alkua syksyllä 2019 ovat valmistelussa. Terveysvalvonta tekee Noljakan ja Heinävaaran alakouluilla tarkastuksen vielä toukokuun aikana.  

Tutkimusselosteissa THL arvioi, poikkesiko oppilaiden oireilu tai koetut olosuhdehaitat tavanomaisesta tasosta muihin suomalaisiin kouluihin verrattuna. THL on koonnut vuodesta 2014 lähtien vertailuaineistoa eri puolilla Suomea oppilaille tehdyistä sisäilmakyselyistä.

Pelkän kyselyn perusteella ei voi määritellä, mistä syystä koettu sisäilman laatu tai oireilu poikkeavat tavanomaisesta. Joensuun kaupungin sisäilmatyöryhmä seuraa rakennusten olosuhteita ja käyttäjäkokemuksia ja tekee jatkuvaa kokonaisarviointia perustuen rakennusten teknisiin selvityksiin, tarvittaessa muihin sisäilmaselvityksiin sekä koulu- ja työterveydenhuollon tietoihin.

Jatkossa kysely kolmen vuoden välein

Joensuun kaupunki toistaa THL:n kyselyn jatkossa kolmen vuoden välein. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin kolmen vuoden välein tekemässä oppilaitosten moniammatillisten terveellisyys- ja turvallisuustarkastusten yhteydessä.