Sisältöjulkaisija

angle-left Reijolan uuden koulun rakentamisen suunnittelu alkaa ensi vuoden alussa – alueen koulu- ja päiväkotijärjestelyistä asukastilaisuus 3.11.

Reijolan alueen koulu- ja päiväkotijärjestelyistä asukastilaisuus 3.11.

Reijolan uuden koulun rakentamisen suunnittelu alkaa ensi vuoden alussa. Koulun yhteyteen rakennetaan myös päiväkoti.

Asukkaille pidetään kuulemistilaisuus torstaina 3. marraskuuta kello 18 Reijolan yhteisötalon auditoriossa, osoitteessa Urheilupuistontie 2.

Koulu ja päiväkoti vaikuttavat myös Niittylahden ja Karhunmäen alueen lasten arkeen, joten tilaisuuteen kutsutaan Reijolan alueen lisäksi näidenkin alueiden asukkaat.

Reijolan uuden koulun rakentaminen on kaupungin investointisuunnitelmassa. Ennen kuin hankesuunnitteluun voidaan ryhtyä, on selvitettävä uuden koulun ja päiväkodin koko.

Reijolan alueen oppilasmääriin ei odoteta merkittävää muutosta ja tarpeena on 1-sarjainen koulu. Lähistöllä oleva Niittylahden 2-sarjainen koulu toimii tilojen sisäilmaongelmien vuoksi tällä hetkellä pääosin siirtotiloissa.

Niittylahden koulun oppilaista on koulukuljetuksen piirissä 67 oppilasta, joista suurin osa tulee Niittylahdenrannasta. Koska Niittylahden alueen lasten määrän oletetaan vähenevän tulevan seitsemän vuoden aikana merkittävästi, yksi vaihtoehto olisi lakkauttaa Niittylahden koulu ja sijoittaa oppilaat Reijolan uuteen kouluun. Koulukuljetuksen piiriin tulisivat silloin kaikki Niittylahden rannan alueella asuvat lapset, kun tällä hetkellä heistä on kuljetuksen piirissä vain 1. ja 2. luokan oppilaat.

Jos Niittylahden koulu ja Reijolan koulu yhdistetään, Reijolaan tarvittaisiin 2-sarjainen koulu. Tällä hetkellä Niittylahden koulussa on oppilaita enemmän kuin Reijolassa, mutta koulun valmistumisen jälkeen oppilasmäärät tasoittuvat. Keskeisen sijaintinsa vuoksi Reijola olisi koulun paikkana saavutettavampi.

Koulun mitoituksessa on huomioitava lisäksi Karhunmäen alueen jatkuva kasvu. Karhunmäen Reijolan puoleiselta alueelta on suuntautumassa Reijolan kouluun oppilaita, ainakin toistaiseksi, koska Karhunmäen koulun oppilasmäärää ei voi enää lisätä.

Toisena ratkaisuvaihtoehtona on rakentaa sekä Reijolaan että Niittylahteen uudet 1-sarjaiset koulut. Kahden pienen koulun rakentaminen vierekkäin on väestöennusteiden valossa kuitenkin jonkinlainen riski. Uuden koulun rakentamisessa tulisi huomioida koko koulun käyttöiän aikainen tarve ja kustannukset.

Reijolan koulun koolla on merkitystä myös päiväkotiin. Tällä hetkellä Reijolan päiväkodin kolme ryhmää toimivat siirtotiloissa ja kaksi ryhmää päärakennuksessa. Lisäksi avoimen ryhmä toimii monitoimitalossa ja lisäresurssina on 12-paikkainen Satakielen ryhmäperhepäiväkoti.

Mikäli Reijolaan tulevat myös Niittylahden koulun oppilaat, samalla luovutaan 2-osastoisesta Niittylahden päiväkodista, koska pelkän pienen päiväkodin jääminen tontille ei ole mielekästä. Reijolan päiväkodin tulisi olla mitoitukseltaan riittävän iso, jotta sinne mahtuisivat myös Niittylahdenrannan 2-osastoisen päiväkodin lapset.

Mikäli Niittylahden koulu jatkaisi toimintaansa, Niittylahden päiväkoti jatkaisi nykyisissä tiloissa. Sen sijaan Niittylahdenrannan päiväkodin toiminta lakkaisi, koska kahden pienen yksikön pitäminen lähellä toisiaan on taloudellisesti kallista ja toiminnallisesti epätarkoituksenmukaista.

Reijolan koulun hankesuunnittelu tulee aloittaa vuoden 2023 alussa. Suunnitelman laatiminen ei kuitenkaan voi alkaa ennen kuin oppilasmitoitus on selvillä ja näin ollen myös Niittylahden osalta tulee tehdä päätös. On huomattava, että Niittylahden koulu ei sisälly taloussuunnitelmakauden investointeihin.