Sisältöjulkaisija

angle-left Pielisjoen rantapuistojen kaava päivitetään – asukkaita kuullaan monipuolisesti

Pielisjoen rantapuistojen kaava päivitetään – asukkaita kuullaan monipuolisesti

Joensuun kaupunki käynnistää kaavamuutoksen, joka koskee laajaa puistoaluetta keskustassa Pielisjoen rannassa. Kaavoitettava alue koostuu seitsemästä eri puistosta tai puiston osasta, jotka jäävät Ylisoutajansillan ja Sirkkalan rautatiesillan väliin. Isoon alueeseen viittaamisen helpottamiseksi aluetta kutsutaan kaavassa yleisnimellä rantapuistot.

Katso rantapuistojen sijainti kartalla

Puistoalueella on muun muassa matkustajasatama, kaksi leikkipaikkaa sekä ravintoloita ja kesäkioskeja. Siellä ovat myös kaupungintalo, entinen tyttökoulu (Tipula), entinen Tullikamari- ja pakkahuonerakennus sekä Gävlenlinna. Aluetta käytetään myös erilaisiin tapahtumiin ja se on tärkeä virkistys- ja oleskelupaikka. 

– Rantapuistoja on kaavoitettu pätkissä ja alueella on useita vanhoja kaavoja, vanhimmat 1920-luvulta. Nyt puistoihin halutaan yksi yhteinen kaava, joka mahdollistaa alueen kehittämisen kokonaisuutena, kaavoitusarkkitehti Natalia Musikka Joensuun kaupungilta kertoo. 

Kaavassa tutkitaan esimerkiksi sitä, millaisia toimintoja alueella voi olla, riittävätkö pysäköintimahdollisuudet ja millaisia tarpeita on jalankululle ja pyöräilylle. Lisäksi tutkitaan, voidaanko alueelle rakentaa pysyviä rakennuksia kuten ravintoloita.

– Kaavatyö käynnistetään, koska puistojen käytöstä erilaisiin tarkoituksiin on ollut kysyntää. Sekä asukkaat että ravintoloitsijat ovat olleet kaupunkiin yhteydessä ja olemme luvanneet selvittää, voidaanko alueelle lisätä toimintaa, vai halutaanko puistoalueet säilyttää nykyisen kaltaisina, Musikka jatkaa.

Halutaan myös selvittää vaihtoehtoja rakennusten monipuolisempaan käyttöön, jotta ne säilyvät jatkossakin hyvänkuntoisina ja arvokkaina kaupungin maisemissa. Rakennukset säilyvät parhaiten, kun ne ovat käytössä.

Asukkaita kuullaan monipuolisesti

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäväksi 18. huhtikuuta.

Samalla avataan kaupungin verkkosivuille kysely, jonka avulla kartoitetaan rantapuistojen nykyistä käyttöä ja kaupunkilaisten toiveita alueen kehitykseen. Kysely koskee vain puistoaluetta, ei esimerkiksi alueen rakennuksia tai yrityksiä.

Verkkokyselyn lisäksi järjestetään lyhyempiä kyselyitä eri kohderyhmille. Ensimmäiseen, lapsiperheille suunnattuun kyselyyn voi vastata pikakyselylaitteella pääkirjastolla neljän viikon ajan huhti–toukokuussa, sekä pari viikkoa Mukulakadulla ja Perheentalolla. Kaavatyön edetessä kuullaan myös vanhus- ja vammaisneuvostoa sekä nuorisovaltuustoa. 

Kaavatyötä koskeva ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 8. toukokuuta kello 17 Pielisjoen koulun auditoriossa.

Kaavan luonnos tulee nähtäville syksyllä, jolloin on mahdollista jättää kaavasta mielipiteitä. Kaavaluonnosta esitellään myös yleisötilaisuudessa loppuvuonna. Alustavien suunnitelmien mukaan kaavaehdotus on hyväksyttävänä keväällä 2025.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.