Sisältöjulkaisija

angle-left Lietesäiliöiden tyhjennys ja lietteen kuljetus jatkossa kuntien järjestämänä

Lietesäiliöiden tyhjennys ja lietteen kuljetus jatkossa kuntien järjestämänä

Joensuun alueellisen jätelautakunnan 24.2.2022 tekemä päätös koskien saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusta Joensuussa, Ilomantsissa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä on saanut lainvoiman. Päätöksen perusteella alueilla siirrytään vaiheittain kunnan järjestämään, keskitetysti kilpailutettuun lietesäiliöiden tyhjennykseen ja lietteiden kuljetukseen. Jatkossa lietetyhjennyksistä vastaa Puhas Oy, joka järjestää yhteistoiminta-alueen jätehuoltopalvelut kuntien puolesta.

Alueella nykyisin käytössä oleva sopimusperusteinen jätteenkuljetus lakkaa porrastetusti sitä mukaa, kun kullakin urakka-alueella siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen lähivuosina. Muutoksen jälkeen kiinteistön haltija tilaa saostus- tai umpisäiliöiden tyhjennykset kunnalliselta jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:ltä. Ennen siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen Puhas kilpailuttaa lietekuljetukset sekä tiedottaa jätehuollon asiakkaita muutoksesta ja sen aikataulusta.

Päätös pitkään jatkuneelle kiistalle

Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen marraskuussa 2022. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt sille tehdyn valituslupahakemuksen 30.10.2023 eikä anna ratkaisua valitukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jätelautakunnan päätös voidaan nyt panna toimeen.

KHO:n päätös valituslupahakemuksen epäämisestä on päätepiste pitkään jatkuneelle riidanalaiselle päätöksenteolle. Jätelain mukaan jätteenkuljetuksen järjestämistä tuli tarkastella ja kuljetusjärjestelmästä päättää uudistuneen lainsäädännön perustalta 1.5.2013 mennessä. Kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen eli alueellinen jätelautakunta päätti vuosina 2013 ja 2016 siirtymisestä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi molemmat päätökset ja palautti asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Lautakunnan uuden päätöksen ja KHO:n ratkaisun jälkeen jätteenkuljetuksen järjestämiseen saatiin viimein ratkaisu.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.