Sisältöjulkaisija

angle-left Laaja yhteistyöryhmä kokoontui pohtimaan ratkaisuja sateenkaarinuorten kokemaan turvattomuuteen

Laaja yhteistyöryhmä kokoontui pohtimaan ratkaisuja sateenkaarinuorten kokemaan turvattomuuteen

Joensuun kaupunki kutsui koolle laajasti eri toimijoita pohtimaan toimenpiteitä sateenkaarinuorten kokeman syrjinnän ja häirinnän ehkäisemiseksi.

Tiistaina 15. helmikuuta pidetyn yhteistyöpalaverin taustalla oli tarve kartoittaa sateenkaarinuoriin kohdistuvan häirinnän ja syrjinnän tilannekuvaa Joensuussa. Viime viikolla Yleisradion julkaisemien uutisten perusteella joensuulaiset sateenkaarinuoret kohtaavat arjessa huutelua ja ilmapiiri koetaan yleisesti turvattomaksi.

Yhteistyöpalaverissa olivat mukana muun muassa Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry, Joensuun Setlementti ry, Itä-Suomen poliisin edustaja ja Karelia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Riverian edustajat. Kaupungilta oli mukana laajasti eri toimialojen johtoa ja nuorisopalveluiden sekä nuorisovaltuuston edustajia.

– Erityisesti järjestöjen kautta välittyi, että sateenkaarinuorilla on syrjinnän kokemuksia ja yleistä ahdistuneisuutta. Myös asenneilmapiiri on koventunut. Tämä on erittäin harmillinen ja ehdottoman väärä kehityssuunta. Meidän pitää yhteistyössä eri toimijoiden kesken löytää tekoja asenneilmapiirin parantamiseksi. Joensuun kaupungilla on nollatoleranssi kaikenlaiseen syrjintään ja yhdenvertaisuus on keskeinen arvomme, toteaa Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Yhteistyöpalaverissa keskusteltiin järjestöjen ja viranomaisten välisestä tilannekuvan muodostamisesta. Tällä hetkellä haasteena on, etteivät koetut syrjinnän tai häirinnän tapaukset päädy viranomaisten tietoon. Erityinen vastuu tapausten havaitsemisessa on ennen kaikkea aikuisilla, jotka toimivat kouluissa, kaupungin palveluissa ja yleisissä tiloissa, joissa nuoria kohdataan päivittäin.

Havainnot voi ilmoittaa anonyymisti myös kaupungin verkkosivulla tekemällä turvallisuushavaintoilmoituksen osoitteessa www.joensuu.fi/turvallisuus.

– Vetoamme joensuulaisiin, että kaikenlaiset syrjinnän kokemukset ja havainnot tästä tulisivat tiedoksi, jatkaa strategiajohtaja Sami Laakkonen.

Yhteistyöpalaverissa päätettiin perustaa kaupungin turvallisuustyöryhmän alaisuuteen erillinen yhdenvertaisuuden edistämisen työryhmä. Siihen kutsutaan edustajat kaupungin omasta organisaatiosta, Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry:stä, Joensuun Setlementti ry:stä, oppilaitoksista ja alueen terveydenhuollon organisaatioista. Työryhmä yhteensovittaa organisaatioiden yhdenvertaisuustyötä ja suunnittelee uusia käytännön toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tiistaina 15. helmikuuta kokoontunut yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 4. toukokuuta.

Tulossa laaja yhdenvertaisuuskoulutus yläkoulujen henkilöstölle

Joensuun kaupunki tavoittelee Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnusta. Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla varmistetaan, että lasten ääni ja tarpeet tulevat kuulluiksi kaupungin palveluissa ja että kaikki joensuulaislapset voivat elää turvallista lapsen arkea. Kaupunki on laatinut toimintasuunnitelman viidelle päätavoitteelle, joiden toteuttamiseen kaupunki sitoutuu vuosien 2022 ja 2023 aikana.

– Toimintasuunnitelmassa korostuu ennakoiva ote ja yhdenvertaisuus on yksi keskeinen teema, johon todella paneudutaan. Tavoitteena on, että meidän muksuistamme kasvaa fiksuja kuntalaisia, joille kanssaihmisten moninaisuus ja yhdenvertainen kohtelu on itsestään selvää, kertoo Joensuun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaattori Hilkka Mäkinen.

Vuosien 2022 ja 2023 aikana toimintasuunnitelman mukaisesti:
1. jokaisessa Joensuun yläkoulussa järjestetään yhdenvertaisuuskoulutusta henkilökunnalle
2. edistetään yhdenvertaisuuden käsittelyä lasten kanssa varhaiskasvatuksen pilottiyksiköissä erilaisten toimintamallien avulla, tuotetaan niistä yhdenvertaisuudesta materiaalia kaikkien yksikköjen käyttöön
3. tehdään näkyvämmäksi, että kaupungin julkiset tilat on julistettu syrjintävapaiksi alueiksi, koulutetaan julkisten tilojen henkilökuntaa, julkaistaan yhteisten tilojen yhdenvertaisen ja turvallisen käytön pelisäännöt sekä kehitetään ilmoituskäytäntöjä, joiden avulla Joensuun alueen hyvinvointia, turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta heikentävistä ilmiöistä pystyy ilmoittamaan
4. kootaan alakouluista lasten omia ajatuksia siitä, mitä toimenpiteitä he voivat omassa arjessaan tehdä syrjinnän ehkäisemiseksi ja muiden asenteisiin vaikuttamiseksi.

Lapsiystävällinen kunta -mallin kaikista viidestä päätavoitteesta ja toimintasuunnitelmasta on lisää tietoa osoitteessa www.joensuu.fi/lapsiystavallinen-kunta.

Turvallisuushavainnon voi ilmoittaa osoitteessa www.joensuu.fi/turvallisuus.
Pääset lomakkeeseen suoraan tästä.

Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelma

Joensuun kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.