Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunginhallitus käsitteli talouden tasapainottamista

Kaupunginhallitus käsitteli talouden tasapainottamista

Joensuun kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 12.6. kaupungin strategian väliarviointia taloutta koskevien linjausten osalta. Strategia on määrä päivittää siten, että uudistettu strategia tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi elokuussa 2023.

Strategian tarkastelussa keskeistä on erityisesti Vakaan ja vastuullisen talouden painopistealueen päivittäminen, sillä kaupungin verotulot ja valtio-osuudet alentuvat merkittävästi vuodesta 2024 alkaen. Päivitetyn strategian linjaukset ohjaavat seuraavien vuosien talousarvioiden ja taloussuunnitelmien laadintaa.

Kaupunginhallitus ehdottaa Vakaan ja vastuullisen talouden tavoitelinjauksiin muutoksia, joiden myötä kaupungin talouden kantokyky säilytetään nykyisessä tilanteessa. Kaupunginhallituksen ehdotuksessa muutokset toteutetaan niin, että kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittyminen varmistetaan.

- Verotulojen ja valtionosuuksien lasku vaatii talouden tasapainottamista, mutta kaupungin kasvua ei tule säästötoimenpiteillä kuristaa. Joensuu tavoittelee kasvua 80 000 ihmisen kaupungiksi ja tämä vaatii panostuksia. Investointitasomme on ollut vuosien ajan korkea, joka myös näkyy positiivisesti katukuvassa. Säilytämme tason myös tulevaisuudessa sellaisena, että olemme houkutteleva kaupunki uusille muuttajille ja yrityksille, kertoo Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jere Nuutinen.

Kaupunginhallituksen talouden tavoitelinjauksissa korostetaan verotuksen kilpailukyvyn ylläpitämistä, tuottavuuden ja palvelujen parantamista digitalisaation avulla, vastuullista omaisuuden hoitoa sekä laadukasta ja kestävää hankintojen toteutusta.

Vaikka kaupungin tulorahoitus vähenee tulevaisuudessa, strategian mukainen talouden tasapaino ja kehitys pyritään varmistamaan laaja-alaisella toimenpideohjelmalla. Ohjelmaan sisältyy muun muassa menojen alentamista, taksojen ja maksujen tarkastamista, tarpeettoman omaisuuden myyntiä sekä investointitason keventämistä ja omistajaohjauksen tehostamista. Myös veroperusteiden tarkistamiselle asetetaan reunaehdot strategian tavoitteiden mukaisesti.

Investoinnit ja Reijolan kouluratkaisu

Investointien osalta kaupunginhallitus esittää tavoitteeksi enintään 130 miljoonan euron tasoa vuosille 2024–2026. Investointitasolla varmistetaan kaupungin kasvu ja kehitys, mutta samalla huomioidaan tulokehitys, lainakannan vakauttaminen ja talouden kantokyky. Investoinnit kohdennetaan strategiassa määriteltyjen priorisointien mukaisesti palveluverkon kannalta välttämättömiin kohteisiin kuten päiväkoteihin ja kouluihin, kaavoitettujen alueiden valmiiksi tekemiseen ja elinkeinojen tukemiseen.

Lähitulevaisuuden hankkeista kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa Reijolan alueen kouluverkkoratkaisun uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen esityksen mukaan asian valmistelua käsitellään elokuussa kaupunginhallituksen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan yhteisessä iltakoulussa. Valmistelussa kartoitetaan jo esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi pienten lasten koulua Niittylahdenrantaan.

- Reijolan ja Niittylahden alueen osalta oli tarpeen ottaa tässä vaiheessa aikalisä ja tarkastella vielä eri ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteenamme on tehdä päätös, joka on pitkällä aikajänteellä kestävä, ja joka palvelee niin nykyisiä kuin tulevia alueen koululaisia parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa Nuutinen.

Kaupunginhallituksen ehdotuksessa vuosina 2024–2026 käynnistyviin hankkeisiin kuuluvat Reijolan kouluratkaisun lisäksi muun muassa Penttilän päiväkodin laajennus, Heinävaaran päiväkoti, Taidemuseon perusparannus ja Teatteriravintolan keittiön ja lasiterassin korjaus. Vuosina 2026–2029 toimitilahankkeista on suunniteltu käynnistyvän muun muassa Utran koulun ja päiväkodin uudistus, Noljakan päiväkoti sekä Mehtimäen uusi uimahalli.

Vuosittaiset investoinnit tarkentuvat talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.