Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun kaupunki haki EU:n 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia -missioon

Joensuun kaupunki haki EU:n 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia -missioon

Joensuun kaupunki haki mukaan Euroopan komission käynnistämään 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä -missioon. Mission avulla halutaan varmistaa, että ainakin 100 eurooppalaista kaupunki saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä ja toimii kokeilu- ja innovaatioalustoina, joista muut kaupungit voivat ottaa esimerkkiä.

Käynnissä on haku, jonka kautta kaupungit voivat ilmaista halukkuutensa osallistua missioon. Euroopan komissio valitsee missioon alkuvaiheessa noin 30 kaupunkia. Missioon valitut kaupungit allekirjoittavat ilmastokaupunkisopimuksen, jonka laatimiseen ja toimenpanoon kaupungit saavat tukea missiolta. Ilmastosopimus sisältää muun muassa ilmasto- ja investointisuunnitelmat sekä mallin kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osallistamiseksi.

Joensuun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Pääsy missioon tukisi kaupungin kunnianhimoista ilmastotyötä ja pilotti- ja projektirahoituksen saamista Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta. Mission kautta Joensuu saisi myös kansainvälistä näkyvyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia muiden edelläkävijäkaupunkien kanssa ympäri Eurooppaa.