Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun Enossa puhdistettiin entisen huoltoaseman maaperää

Joensuun Enossa puhdistettiin entisen huoltoaseman maaperää

Joensuun Enossa puhdistettiin entisen huoltoaseman pilaantunut maaperä loka-marraskuun aikana. Öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta poistettiin yhteensä noin 1800 tonnia. Lisäksi vanhat polttoaineen jakeluun liittyneet rakenteet purettiin.

Entinen Kaltimontuvan huoltoasema sijaitsee vedenkäytön kannalta tärkeäksi luokitellulla 1. luokan pohjavesialueella Joensuun Enossa, Kantatie 73:n varrella. Alueella purettiin rakenteita ja puhdistettiin maaperää loka-marraskuussa 2023.

Puhdistustoimilla haluttiin poistaa riski, jonka pilaantunut maaperä ja polttoaineen jakelurakenteet aiheuttavat pohjavesialueelle. Puhdistustyöt toteutettiin massanvaihdolla, ja öljyhiilivedyillä pilaantuneita maita poistettiin yhteensä noin 1800 tonnia. Pilaantuneet maat kuljetettiin Kuopion Sorsasalon jätekeskukseen käsiteltäviksi.

Puhdistuksen yhteydessä kohteesta purettiin polttoaineen jakelutoimintaan liittyneet säiliöt, putkistot, jakelumittarit, mittarikatos sekä öljynerotinkaivo. Puhdistustöiden aikana kaivantoon kertynyt pohjavesi johdettiin öljynerottimen kautta ojaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Lopuksi kaivannot täytettiin. Alueen viimeistelytyöt tehdään keväällä 2024, jolloin kaivantojen alueet tasataan, ja piha-alue asfaltoidaan sekä nurmetetaan. Työalueella on kasoille välivarastoituna puhtaita maa-aineksia, joita hyödynnetään keväällä kaivantojen tasauksessa.

 

Puhdistustavoitteet saavutettiin

Puhdistustyön yhteydessä otettiin maaperästä seurantanäytteitä, joista määritettiin hiilivetypitoisuuksia kenttä- ja laboratoriomäärityksin. Seurantanäytteiden perusteella maaperä saatiin puhdistettua tavoitteen mukaisesti, eikä kohteeseen jäänyt pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia. Myös pohjaveden tilaa seurattiin ennen ja jälkeen puhdistustyön otetuin laboratorionäyttein. Pohjavesiseurannan perusteella työ saatiin pohjavedenkin osalta toteutettua tavoitteen mukaisesti. Pohjaveden seurantaa kohteessa kuitenkin jatketaan varmuuden vuoksi vielä 2-3 vuoden ajan, jotta myös mahdolliset viiveellä näkyvät vaikutukset pohjaveden tilassa tulevat havaituiksi.

Kohteen maaperän puhdistus on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita. Hanke toteutettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Joensuun kaupungin yhteishankkeena. Pirkanmaan ELY-keskus toimi hankkeessa rakennuttajana. Pääurakoitsijana työssä toimi Fortum Waste Solutions Oy ja ympäristöteknisestä valvonnasta vastasi Envineer Oy. Valvovana viranomaisena työssä toimi Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

 

Yhteyshenkilöt:

Pirkanmaan ELY-keskus (rakennuttaja), Jari Tiainen, puh. 040 538 6598, sähköposti: jari.tiainen@ely-keskus.fi

Fortum Waste Solutions Oy (urakoitsija), Marco Consiglio, puh. 050 5440 693, sähköposti: marco.consiglio@fortum.com

Envineer Oy (ympäristötekninen valvoja), Ari Kolehmainen, puh. 050 3060 753, sähköposti: ari.kolehmainen@envineer.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus (valvova viranomainen): Petri Naumanen, puh. 040 5315 256, sähköposti: petri.naumanen@ely-keskus.fi

Joensuun kaupunki: Anna Tiainen, puh. 050 4633 418, sähköposti: anna.tiainen@joensuu.fi