Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuu työllistää ensi kesänä 370 nuorta

Joensuu työllistää ensi kesänä 370 nuorta

Joensuun kaupunki työllistää tulevana kesänä noin 370 nuorta 2–4 viikoksi.

Kaupungin omia kesätyöpaikkoja on tarjolla noin 200. Töitä on erityisesti puisto- ja puutarhapuolella, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa, liikuntapuolella sekä leikkikentillä.

Kaupungin kesätyöpaikkojen lisäksi voi työllistyä nuoren yrittäjän tuen tai yritystuen avulla, joiden hakemiseen nuoria lämpimästi kannustetaan.

Kesätyöpaikat tulevat hakuun 1. päivä helmikuuta ja hakuaikaa on kuukausi, 1. maaliskuuta kello 15.00 asti. Kesätöitä haetaan sähköisellä lomakkeella, joka avataan hakuajan alkaessa osoitteessa www.joensuu.fi/kesatyot. Lista tarjolla olevista työpaikoista on nähtävillä tuolla sivulla jo nyt.

Nuoren yrittäjän tuesta ja yritystuesta on lisätietoa osoitteessa www.joensuu.fi/kesatyopaikkatuet.

Koronatilannetta seurataan aktiivisesti ja palkattavien nuorten määrä voi olla tilanteen muuttuessa nyt suunniteltua pienempi.

Kesätyöntekijäksi voi hakea, jos on täyttänyt 15 vuotta viime vuoden loppuun mennessä ja jos täyttää korkeintaan 18 vuotta vuonna 2021. Kotikunnan on oltava Joensuu ja jos hakija on ulkomaalainen, asuinkunnan Joensuu ja työlupa-asiat kunnossa. Kesätyöntekijöiksi ei valita jo kyseisen alan ammattitutkinnon suorittaneita hakijoita tai työmarkkinatukea saavia.

Valinnat tehdään huhti–kesäkuussa yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla ja kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista kesäkuussa. Peruutuspaikkoja täytetään tarvittaessa tämän jälkeenkin.

Kaikille kesätyöntekijöille järjestetään yhteiset perehdytystilaisuudet ennen töiden alkua. Perehdytyksessä nuorille kerrotaan muun muassa kaupungista työnantajana, työelämän pelisäännöistä ja työsopimuslainsäädännöstä. Lisäksi nuoret saavat työpaikoilla alakohtaisen perehdytyksen ja oman vastuuhenkilön.

Opintoihin kuuluvat kesäharjoittelupaikat kaupungilla

Kesätöiden lisäksi kaupungin työpaikoissa voi tehdä eri alojen opintoihin kuuluvia harjoitteluita. Niiden kesto ja sisältö määritellään oppilaitosten sekä opintosuunnitelmien ja tutkintovaatimusten mukaisesti. Oppilaitoskohtaisesti on eroja muun muassa harjoittelun kestossa, palkallisuudessa ja ohjauksessa. Harjoittelujen toteuttamisessa noudatetaan oppilaitoskohtaisesti vakiintuneita toimintatapoja. Harjoittelupaikkoja voi tiedustella suoraan kaupungin eri työpaikoilta.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.