Sisältöjulkaisija

angle-left Järjestöjen toiveisiin vastataan Joensuussa hankkeella

Järjestöjen toiveisiin vastataan Joensuussa hankkeella

Joensuun kaupungilla on käynnistynyt Yhdistykset yhdessä Joensuussa -hanke, jonka tavoitteena on edistää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja kaupungin välistä yhteistyötä. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun asti ja mukana hanketta rahoittamassa on Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto.

– Idea hankkeeseen nousi joensuulaisilta järjestöiltä sekä kaupungin järjestämillä kotakahveilla syksyllä 2022, että Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen tämänvuotisessa järjestökyselyssä. Järjestöt toivoivat, että kaupunki olisi apuna järjestöjen välisen yhteistyön edistämisessä ja tähän toiveeseen hanke pyrkii vastaamaan, kertoo hankkeen koordinaattori Ira Leo Joensuun kaupungilta.

Hankkeen tavoitteena on tuoda yhdistyksiä yhteen, tutustuttaa yhdistykset entistä paremmin toistensa toimintaan ja tukea yhteistyön käynnistämisessä. Hankkeen aikana pidetään järjestöille työpajoja muun muassa yhteistyöllistämiseen, viestintään sekä uusien vapaaehtoisten rekrytointiin liittyen. Tilaisuuksia tullaan järjestämään niin Joensuun kantakaupungissa kuin pitäjissä.

Joensuun kaupunki tekee vuosittain monipuolista yhteistyötä yhdistysten kanssa muun muassa erilaisten järjestötapaamisten ja asukasiltojen, verkostojen, avustusten, tapahtumien sekä tilojen vuokraamisen kautta. Tätä yhteistyötä hanke pyrkii kehittämään entistä tiiviimmäksi ja monipuolisemmaksi.

– Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä meillä on käytössämme entistä toimivampia ja ihan uusia yhteistyön malleja, joiden avulla toteutamme tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua yhdistysten ja kaupungin välillä, Leo kertoo.

Yhdistykset yhdessä Joensuussa -hankkeen ensimmäiset tapaamiset järjestöille toteutetaan loppuvuoden 2023 aikana ja niiden aikatauluista tiedotetaan kaupungin verkkosivulla joensuu.fi/yhdistyksille, sekä lähellä.fi -sivustolla. Hanke on mukana muun muassa järjestämässä Tuu mukkaan! Vapaaehtoistoiminnan messuja 19. syyskuuta Joensuun seurakuntakeskuksella.

Järjestöjen toiveisiin vastataan Joensuussa hankkeella

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.