Sisältöjulkaisija

angle-left Hasanniemen kesäteatterin lehtoon ei esitetä rakentamista

Hasanniemen kesäteatterin lehtoon ei esitetä rakentamista

Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston uusi, muutettu kaavamuutosehdotus on valmistunut. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee sitä tiistaina 25.2.2020.

Kaavaehdotukseen on tehty merkittäviä muutoksia. Kulttuuria palvelevien rakennusten korttelialue (YY) on poistettu kokonaan kaavaehdotuksesta. Tämä alue on merkitty virkistysalueeksi (VL) ja suurelta osin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (merkintä luo). Samalla säilytetään mahdollisuus jatkaa kesäteatteritoimintaa nykyisessä laajuudessa. Länsikadun varren pysäköintialueet kesäteatterin kohdalla osoitetaan aiempaa pienikokoisempina.

Rantaraitti on uudessa kaavaehdotuksessa suunniteltu kesäteatterin kohdalla olemassa olevalle linjalle Hasanniemen lenkiltä kohti uimarantaa. Rannassa sijaitsevaa polkua ei siten rakenneta ulkoilureitiksi. Vaikutukset ympäristöön minimoidaan tältä osin, vaikka samalla parannetaan ulkoilun olosuhteita merkittävästi. Rantaraitti toteutetaan valaistuna, ympärivuotisena ulkoiluyhteytenä Koivuniemestä Jokiaseman ja Hasanniemen kautta Linnunlahden uimarannalle.

Muilta osiltaan kaavaehdotus säilytetään ennallaan.

Nykyisen kaavan mukainen venesatama-alue muutetaan matkailua palvelevien rakennusten alueeksi (RM) ja varastorakennusten korttelialueeksi (TV). TV-alue on tarkoitettu veneiden säilytykseen ja huoltoon. Vierasvenesatama säilyy alueella ja majoitusrakentaminen monipuolistaa matkailupalvelujen tarjontaa.

Peruskorjauksen tarpeessa olevan Hasanniementie merkitään kaavaan katuna ja sitä lyhennetään korjauskustannusten pienentämiseksi. Kadun varteen esitetään edelleen viisi uutta erillispientalojen tonttia. Tonttien luovutuksella saadaan rahoitettua pääosa kadun remontista ja rantaraitin toteuttamisesta. Nykyisen Hasanniemen lenkin pohjoisin osa muutetaan ulkoilureitiksi.

Kaavaehdotus pyritään saamaan valmiiksi kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2020 keväällä.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.