Utran koulu

Tavoitteenamme on pyrkiä kasvattamaan lapsi ihmisyyteen. Tällöin hän arvostaa itseään, muita ihmisiä, elinympäristöään ja työtään, on rauhantahtoinen ja rehellinen. Hänellä on halu ja kyky oppia, kantaa vastuuta ja ratkaista ongelmia luovasti.

Toiminnassamme pyrimme oppilaskeskeisyyteen, jolloin oppilas yksilönä/oppilaat ryhmänä kantavat vastuuta opiskelustaan. Opettajan rooli on ohjaava, rohkaiseva ja oppilaan vahvoja puolia tukeva.

Opetus pyritään liittämään lähiympäristön ja luonnon elämään. Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään.

Koulumme arvot:

  • erilaisuuden hyväksyminen
  • sinnikkyys
  • sosialliset taidot
  • yhdessä oleminen
  • turvallisuus.

Utran koulu

Miilunpolttajantie 13, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute