Tulevat tonttikilpailutukset – Penttilänkatu 7-9

Penttilänkatu 7–9 tontti rakennuksineen

Penttilänkatu 7–9 osoitteessa sijaitseva tontti myydään rakennuksineen.

Kilpailu tontista on suunniteltu järjestettävän loppuvuoden 2022 aikana.

Tontille on laadittu asemakaavamuutos, jossa tontilla sijaitseva 4-kerroksinen rakennus on osiitettu suojeltavaksi.

Arkistorakennuksen kohdalle on osoitettu rakennusala ja rakennusoikeutta 8-kerroksisen uudisrakennuksen rakentamisen mahdollistamiseksi.
Tontin ostaja purkaa tontilla olevan arkistorakennuksen uudisrakentamisen tieltä.

Asemakaavamuutoksen tiedot:

Penttilänkatu 7-9 - Kaava - joensuu.fi
1766_kaavakartta.pdf (jns.fi)

Tulevat tonttikilpailutukset - Suursahankatu 2-6

Suursahankatu 2 - 6

Suursahankatu 2-6 tontti tulee kilpailutukseen.

Tulevat tonttikilpailutukset - Rantakatu 30

Rantakatu 30

Tulossa

 

Tulevat tonttikilpailutukset - Rantakatu 31

Rantakatu 31

 

 

Tulevat tonttikilpailutukset - Lyseon lukion tontti

Lyseon lukion tontti

 

Tulevat tonttikilpailutukset - Karsikon entisen kirjaston tontti

Karsikon entisen kirjaston tontti

Tulossa

Tulevat tonttikilpailutukset – Gävlenlinnan tontti ja entinen Juhanalan koulu

Gävlenlinnan tontti rakennuksineen

Osoitteessa Papinkatu 1 sijaitseva entinen päiväkotirakennus myydään vuokratontilla. Kohde kilpailutettaneen loppuvuoden 2022 aikana.

Gävlenlinnan päiväkodin tontti on osoitettu asemakaavassa palvelurakennusten korttelialueeksi (P), itse päiväkotirakennus on suojeltu. Tontin rakennusalalle sallitusta kerrosalasta voidaan käyttää 20 prosenttia asuinhuoneistoja varten. Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus mukailee alueen nykyistä toimintaa, mutta mahdollistaa myös muuta yleistä toimintaa korttelialueella. Tontin kokonaisrakennusoikeus on noin 1350 k-m2. Tontilla sijaitsevan rakennuksen kerrosala on noin 613 m2.

Asemakaavan tiedot:

Keskustan suojelukaava - Kaava - joensuu.fi

 

Entinen Juhanalankoulu, asuinkerrostalorakentamiseen

Osoite: Tikkamäentie 17

Koulutoiminta on tontilla loppunut. Tontin uutta käyttöä tarkastellaan laadinnassa olevassa asemakaavamuutoksessa.

Tontin toteuttajaa on tarkoitus hakea kaavaluonnoksen pohjalta.

Tontista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä kaupungin maaomaisuuteen kohteen toteutuksen ja alustavien suunnitelmien toteutettavuuden tiimoilta. Kohteesta on jo alustavia kaavaluonnoksia havainnekuvineen, jotka löytyvät kohteen liitetiedostoista.

Tarkoitus on, että uudisrakentamisen toteuttaja purkaa vanhan koulurakennuksen.

Havainnevideo kaavaluonnoksen sisällöstä https://youtu.be/o9QtqBJx0OU

Asemakaavaluonnokseen voi tutustua osoiteessa https://www.joensuu.fi/-/tikkamaentie-17-ja-ymparisto

Juhanalan koulun kohdalle osoitteeseen Tikkamäentie 11 laadittavan kaavamuutoskohteen tiedot karttapalvelussa

Tulevat tonttikilpailutukset Juhanalan koulun aineistot

Tikkamäentie 17 aineistot

Tulevat tonttikilpailutukset – Entisen Rantakylän koulun tontti ja Entisen Kotilahden sairaalan alue

Entisen Rantakylän koulun tontti, asuinkerrostalorakentamiseen

Osoite: Rantakylänkatu 12

Koulutoiminta on tontilla loppunut ja vanha koulurakennus on purettu.

Tontille on laadittu asemakaavamuutos, jossa tontille on osoitettu asuntorakentamista:

Asemakaavan tiedot:
https://www.joensuu.fi/-/rantakylankadun-ymparisto


Rantakylän entisen koulun tontille kaavoitettavan tontin tiedot karttapalvelussa

Entisen Kotilahden sairaalan alue

osoite: Kartanotie 10

Toiminta Kotilahden sairaala-alueen kiinteistöissä on loppunut. Alueen kehittämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kaupungingeodeettiin.

Rakennuksista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suoraan Joensuun tilakeskukseen,
Markku Pitkänen p. 050 576 053 markku.pitkanen@joensuu.fi