Tulevat tonttikilpailutukset Suvikuja

Tulevat tonttikilpailutukset Penttilänrannan palvelutontti "saunamaailma"

Penttilänrannan palvelutontti "saunamaailma"

Osoite: Cederberginaukio 2

Penttilänrannan asemakaavassa Cederberginaukion ja ja Penttilän sahan entisen tukkialtaan viereen Pielisjoen varrella on osoitettu palvelurakennusten tontti 167-16-95-1.

Tontilla on rakennusoikeutta 300 k-m2, ja rakennuksen kerrosluku on I. Tontin vieressä Pielisjoen puolella on noin 96 m2 suuruinen huoltorakennusten rakennusala, jonka käyttämistä voidaan harkita palvelurakennustontin tarpeisiin ja toimintoihin liittyen.

 

Tontista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä kaupungin maaomaisuuteen ilmaistakseen kinnostuksensa tonttiin mahdollisine suunnitelmaluonnoksineen.

Tässä vaiheessa tuomme kyseisen tontin olemassaoloa tietoon ja selvittelemme millaiselle palvelulle alueella voisi löytyä toteuttajaa ja vastaako asemakaavassa osoitettu tontti mahdollisia toteutusvisioita.

Myöhemmin vuonna 2021 haemme toteuttajaa tontille neuvottelumenettelyllä tai tarjouskilpailulla.

Tonttiin rajoittuvan Cederberginaukion viimeistely on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2023. Vanha tukkiallas ei sellaisenaan sovellu uintiin. Uimapaikka kyseisellä alueella edellyttää erillisen altaan toteuttamista omalla puhtaalla vedellään.

Kaupunkiin ollaan jo aiemmin oltu yhteydessä ns. saunamaailman toteutuksesta kyseiselle tontille.

Cederberginaukion palvelurakennustontin tiedot karttapalvelussa

Tulevat tonttikilpailutukset Juhanalan koulu

Juhanalan koulun tontti, asuinkerrostalorakentamiseen

Osoite: Tikkamäentie 17

Koulutoiminta on tontilla loppunut. Tontin uutta käyttöä tarkastellaan laadinnassa olevassa asemakaavamuutoksessa.

Tontin toteuttajaa on tarkoitus hakea kaavaluonnoksen pohjalta.

Tontista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä kaupungin maaomaisuuteen kohteen toteutuksen ja alustavien suunnitelmien toteutettavuuden tiimoilta. Kohteesta on jo alustavia kaavaluonnoksia havainnekuvineen, jotka löytyvät kohteen liitetiedostoista. 

Tarkoitus on, että uudisrakentamisen toteuttaja purkaa vanhan koulurakennuksen.

Havainnevideo kaavaluonnoksen sisällöstä https://youtu.be/o9QtqBJx0OU

Asemakaavamuutokseen voi tutustua osoitteessa https://www.joensuu.fi/-/tikkamaentie-17-ja-ymparisto

Juhanalan koulun kohdalle osoitteeseen Tikkamäentie 11 laadittavan kaavamuutoskohteen tiedot karttapalvelussa      

Tulevat tonttikilpailutukset Juhanalan koulun aineistot

Tikkamäentie 17 aineistot

Tontit ja maa-alueet, Tulevat kehityshankkeet

Entisen Rantakylän koulun tontti, asuinkerrostalorakentamiseen

Osoite: Rantakylänkatu 12

Koulutoiminta on tontilla loppunut ja vanha koulurakennus on purettu.

Tontin uutta käyttöä tarkastellaan laadinnassa olevassa asemakaavamuutoksessa, tonttia kaavoitetaan asuntorakentamiseen.

Tontin toteuttajaa on tarkoitus hakea kaavaluonnoksen pohjalta.

Tontista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä kaupungin maaomaisuuteen kohteen toteutuksen ja alustavien suunnitelmien toteutettavuuden tiimoilta.

Kohteesta on jo alustavia kaavaluonnoksia havainnekuvineen, jotka löytyvät kohteen liitetiedostoista. 

Laadinnassa olevan kaavan aineisto löytyy https://www.joensuu.fi/-/rantakylankadun-ymparisto

Katsele 3D-havainnemallia tästä.

Rantakylän entisen koulun tontille kaavoitettavan tontin tiedot karttapalvelussa

Entisen Kotilahden sairaalan alue

osoite: Kartanotie 10

Toiminta Kotilahden sairaala-alueen kiinteistöissä on loppunut. Alueen kehittämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kaupungingeodeettiin.

Rakennuksista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suoraan Joensuun tilakeskukseen,
Joni Sorjonen p. 050 439 3784 joni.sorjonen@joensuu.fi

Tulevat kehityshankkeet ja tonttikilpailutukset