Säännöt

Torien Timantin säännöt & ehdot

1. Tarkoitus

 • Joensuun kaupunki haluaa aktivoida toritoimintaa jakamalla pientapahtumatukia vuoden 2019 aikana järjestettäville aktiviteeteille, tempauksille ja tapahtumille.
 • Pientapahtumatukien hakija voi olla yhdistys, yritys tai osuuskunta. Tuensaajan tulee noudattaa Joensuun kaupungin yleisiä avustusehtoja ja raportoida avustuksen käytöstä vuoden 2019 aikana tai tilikauden tilinpäätöksen valmistuttua.

2. Tuki aktiviteettien, tempauksien ja tapahtumien toteutukseen

 • Joensuun kaupunki tukee valittuja aktiviteetteja, tempauksia ja tapahtumia 1.000 (tuhannen) euron pientapahtumatuella.
 • Tuki tulee käyttää tapahtuman toteuttamiseen.
 • Mikäli aktiviteetti, tempaus tai tapahtuma on lyhytkestoinen ja ei-kaupallinen, torin käytöstä ei veloiteta maksua. Tapahtuman luvituksesta veloitetaan luvanlunastusmaksu.
 • Tuen saaja vastaa kaikista aktiviteetin, tempauksen tai tapahtuman järjestämiseen liittyvistä järjestelyistä, luvista ja viestinnästä.
 • Tuen hakijan on tiedostettava Joensuun kaupungin yleiset avustusohjeet. Hakija ei voi saada samaan projektiin tukea useasta kaupungin eri avustuslähteestä.

3. Tuen myöntäjä

 • Joensuun kaupunki                

4. Osallistuminen 

5. Hakuaika

 • Tukea voi hakea 6.–26.5.2019 välisenä aikana.

6. Arviointiperusteet

Aktiviteetteja, tempauksia ja tapahtumia arvioitaessa painotetaan seuraavia näkökulmia:

 • Toteutettavuus
  • Hakija pystyy toteuttamaan hakemuksessa esitetyt toimet vuoden 2019 aikana.
 • Tavoitettavuus
  • Hakija pystyy osoittamaan selkeät kohderyhmät, joille aktiviteetti, tapahtuma tai tempaus on suunnattu.
 • Saavutettavuus
  • Pientapahtumatukihaku painottuu yleishyödyllisiin ja voittoa tavoittelemattomiin toimiin, jolloin niihin osallistuminen mahdollistuu useammalle henkilölle.
  • Tukea voi hakea myös pääsymaksullisiin sekä kaupallisiin toimiin, jolloin hakijan on perusteltava pääsymaksullisuuden ja kaupallisuuden yhteisöllistä merkitystä sekä tapahtuman yleistä saavutettavuutta
 • Ajankohta
  • Torien käyttö nykyisellään painottuu kesäkauteen, mutta aktiviteetteja, tapahtumia ja tempauksia toivotaan myös kesäkauden ulkopuolelle.

7. Aktiviteettien, tempauksien ja tapahtumien arviointi

 • Päätöksen tuesta tekee kaupunginjohtaja. Kaikki jätetyt hakemukset arvioi nimetty arviointiraati, jossa toimii edustajia seuraavista tahoista:
  • Markku Pyykkönen, Joensuun kaupungin tapahtumapalvelut
  • Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut
  • Teija Sivonen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
  • Anne Vänskä, Joensuun kaupunkikeskustayhdistys VIRTA ry​​​​​

Raadin esittelijöinä toimivat Niina Väyrynen ja Teemu Laasonen Elinvoimaa tapahtumista -hankkeesta.

8. Julkisuus

 • Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Toimitettuja liitteitä tai hakemuksia ei palauteta.
 • Kaikki tuensaajat julkaistaan kampanjan päättymisen jälkeen
 • Jos tuen hakija haluaa rajoittaa julkistamista, on hänen ilmoitettava siitä hakemuksessaan
 • Kaupunki avustaa aktiviteettien, tempauksien ja tapahtumien tiedottamisessa kaupungin omissa viestintäkanavissa.

9. Muita ehtoja

 • Hakija voi jättää useamman hakemuksen aktiviteetista, tempauksista ja tapahtumista.
 • Mahdolliset liitteet liitetään suoraan hakulomakkeeseen.
 • Hakijat hyväksyvät nämä säännöt jättäessään ideansa.
 • Joensuun kaupunki pidättää oikeuden valintoihin ja voi muuttaa halutessaan kriteereitä sekä määrittää tuensaajan päätökseen tarvittavia lisäehtoja
 • Lisäksi Joensuun kaupunki pidättää oikeiden olla tukematta yhtään esitettyä aktiviteettiä, tempausta tai tapahtumaa

Sivu arviointi ja palaute