Toimintaohje sisäilmaongelmissa, sivun otsikko

Toimintaohje sisäilmaongelmissa

Työpaikkojen toimintaohje sisäilmaongelmissa

Joensuun kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelmissa on sisäilmatyöryhmän laatima ohjeistus sisäilmaongelmien käsittelyyn Joensuun kaupungin työpaikoilla. Ohjeen tarkoituksena on selkiyttää ja yhdenmukaistaa sisäilmaongelmien käsittelyä ja antaa yleisiä toimintaohjeita yksittäiselle työntekijälle, työyksikön esimiehelle sekä muille yhteistyötahoille, jos työpaikalla havaitaan sisäilmaongelmaa.

Sivu arviointi ja palaute