Tulevat tonttikilpailutukset – Tikkamäentie 17

Koulutoiminta on tontilla loppunut ja koulurakennus on tontilta purettu. Alueelle on laadittu uusi asemakaava, jossa alueelle on osoitettu neljä asuinkerrostalotonttia. 

 

Havainnekuvat ja -video: 

 

Lisätiedot: 

Kaavoituksen yhteydessä laadittuja havainnekuvia alueesta: 

Havainnekuva, jossa mallinnettu neljä kuusikerroksista kerrostaloa tien viereen. Ympärillä näkyy Niinivaaran olemassa olevat rakennukset.

Havainnekuva, jossa mallinnettu neljä kuusikerroksista kerrosataloa. Talojen takana vihreä puistoalue.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute