Tulevat tonttikilpailutukset – Tikkamäentie 17

Koulutoiminta on tontilla loppunut.

Tontin uusi käyttö ratkaistaan laadinnassa olevassa "Tikkamäentie 17 ja ympäristö" - asemakaavamuutoksessa.

Kaavaluonnoksessa tontille on osoitettu neljän asuinkerrostalon kokonaisuus.

Tontilla oleva koulurakennus on suunniteltu purettavaksi vuonna 2023. Tontti kilpailutetaan vuoden 2023, kun rakennuksen purkuaikataulu ratkeaa ja edellytykset näin tontin uudisrtakentamiselle ovat olemassa.

Havainnekuvat ja -video: 

 

Lisätiedot: 

Kohteesta on jo alustavia kaavaluonnoksia havainnekuvineen: 

Havainnekuva, jossa mallinnettu neljä kuusikerroksista kerrostaloa tien viereen. Ympärillä näkyy Niinivaaran olemassa olevat rakennukset.

Havainnekuva, jossa mallinnettu neljä kuusikerroksista kerrosataloa. Talojen takana vihreä puistoalue.

Sivu arviointi ja palaute