Tietoa tarjoajalle

Julkisten hankintojen arvo on Suomessa vuosittain jopa 45 miljardia euroa! Älä jätä mahdollisuuksia käyttämättä, vaan tutustu tarkemmin sivustollemme kerättyihin tarjoajalle tärkeisiin sähköisiin linkkeihin ja portaaleihin. Postitse lähetettävät tarjouspyynnöt ovat historiaa.

Julkiset hankinnat

Julkisia hankintoja tekevät yleensä valtion ja kuntien viranomaiset, valtion ja kuntien liikelaitokset, seurakunnat ja muut ns. julkisoikeudelliset laitokset.

Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sekä EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi voidaan tehdä kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli niin sanottuja pienhankintoja, joihin sovelletaan hankintayksiköiden omia hankintaohjeita.

Julkisista hankinnoista kerrotaan tarkemmin Hankinnat.fi-verkkosivustolla.

Opas tarjoajalle

Tarjoajan oppaassa kerromme tarkemmin kuinka jätät tarjouksen Pohjois-Karjalan hankintatoimelle. Tutustu oppaaseen huolella ennen tarjouksen jättöä!

 
Hyödynnä myös komissioraportointiohje, jos toimit sopimustoimittajana hankintasopimuksissa: Komissioraportointiohje
 
 

Tarjouspyynnöt ja hankintapäätökset

 
 

Sivu arviointi ja palaute