Tietoa tarjoajalle

Julkisten hankintojen arvo on Suomessa vuosittain jopa 35 miljardia euroa! Älä jätä mahdollisuuksia käyttämättä, vaan tutustu tarkemmin sivustollemme kerättyihin tarjoajalle tärkeisiin sähköisiin linkkeihin ja portaaleihin. Postitse lähetettävät tarjouspyynnöt ovat historiaa.

Hankintayksiköitä eli julkisia ostajia ovat yleensä valtion ja kuntien viranomaiset, valtion ja kuntien liikelaitokset, seurakunnat ja muut ns. julkisoikeudelliset laitokset. Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sekä EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi hankintatoimen yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneet tahot tekevät myös kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli niin sanottuja pienhankintoja, joihin sovelletaan hankintayksiköiden omia hankintaohjeita.

 

Sivu arviointi ja palaute