Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Johtokunnat, Teknisten palvelujen johtokunta

Teknisten palvelujen johtokunta

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Johtokunnat, Teknisten palvelujen johtokunta

Teknisten palvelujen johtokunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsensä.

Kaupunkirakennelautakunnan alainen teknisten palvelujen johtokunta toimii yhtäältä teknisen keskuksen johtokuntana ja toisaalta kuntalain 9 luvun mukaisena kunnan liikelaitoksena toimivan Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana.

 

Teknisten palvelujen johtokunnan kokoukset 2019: -
25.4., 13.6., 22.8., 26.9., 17.10., 21.11. sekä 19.12. Heinäkuussa ei kokousta.
Johtokunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kunkin kuukauden kolmannen viikon torstaina klo 17.00.


Teknisten palvelujen johtokunnan alaisten yksihenkilöisten viranomaisten tekemät päätöspöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi päätöksentekoviikkoa seuraavana maanantaina ja jos se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä Joensuun kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Johtokunnat, Teknisten palvelujen johtokunta

Teknisten palvelujen johtokunnan jäsenet 2017-2021