Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

 • seurata kaupungin hallintoa ja taloutta
 • arvioida toteutuvatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kokoukset syksy 2021:

 • 3.9.2021 (klo 13.00)
 • 21.9.2021
 • 5.10.2021
 • 19.10.2021
 • 10.11.2021
 • 30.11.2021
 • 17.12.2021
 • 11.1.2022
 • 15.2.2022

Kokoukset alkavat klo 9.00.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta, jäsenet

Tarkastuslautakunnan jäsenet 2021–2023

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute