Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

  • seurata kaupungin hallintoa ja taloutta
  • arvioida toteutuvatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kokoukset vuonna 2021:

21.1, 10.2, 25.2, 18.3, 31.3, 8.4, 22.4. ja 6.5.

Kokoukset alkavat kello 13.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta, jäsenet

Tarkastuslautakunnan jäsenet 2017–2021

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute