Talousarvio

Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio hyväksytään vuosittain talousarviovuodelle sekä kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jaetaan käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Taloussuunnitelmassa:

 • esitetään kaupungin keskeiset kehittämistavoitteet
 • osoitetaan eri tehtäväalueille käytettävissä olevat resurssit
 • selvitetään miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan.

Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on konsernistrategia.

Talousarvion laadinta

 1. Kaupunginjohtaja valmistelee lautakuntien talousarvioesitysten pohjalta oman talousarvioehdotuksensa lokakuuksi.
 2. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan esityksen ja tekee oman ehdotuksena talousarviosta valtuustolle marraskuussa
 3. Valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyyy myös kaupungin taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi eli suunnitelmakausi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion toteutumista seurataan kaupunkitasolla kuukausittain. Muutoksia tehdään tarvittaessa seurantaan ja ennusteisiin perustuen. Talousvuoden päättää tilinpäätös.

Kaupunginjohtajan talousarvioinfo ja talousilta

Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen esitteli ehdotustaan vuoden 2020 talousarvioksi medialle 23.10.2019.

Video kaupunginjohtajan talousarvion esittelystä:
https://www.youtube.com/watch?v=hCGKcUm2QpQ

Kaupunkilaisille järjestettiin oma talousilta 23.10. Rantakylässä. Kaupunginjohtajan alustuksen jälkeen keskusteltiin ja vastattiin kysymyksiin.

Talousillan keskustelun video:
https://www.youtube.com/watch?v=g8lyLfw_axE&t=52s

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 2020

Talousarvio 2020

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Talousarvio 2019

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Edellisten vuosien talousarviot