Talousarvio

Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio hyväksytään vuosittain talousarviovuodelle sekä kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jaetaan käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Taloussuunnitelmassa:

  • esitetään kaupungin keskeiset kehittämistavoitteet
  • osoitetaan eri tehtäväalueille käytettävissä olevat resurssit
  • selvitetään miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan.

Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on konsernistrategia.

Talousarvion laadinta

  1. Kaupunginjohtaja valmistelee lautakuntien talousarvioesitysten pohjalta oman talousarvioehdotuksensa lokakuuksi.
  2. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan esityksen ja tekee oman ehdotuksena talousarviosta valtuustolle marraskuussa.
  3. Valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi eli suunnitelmakausi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi joulukuussa.

Talousarvion toteutumista seurataan kaupunkitasolla kuukausittain. Muutoksia tehdään tarvittaessa seurantaan ja ennusteisiin perustuen. Talousvuoden päättää tilinpäätös.

Talousarvio vuodelle 2024

Talousarvio 2024 (hyväksytty kaupunginvaltuusto 11.12.2023)

 

Edellisten vuosien talousarviot

Asiakirja- ja mediatiedostot