Talousarvio

Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio hyväksytään vuosittain talousarviovuodelle sekä kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jaetaan käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Taloussuunnitelmassa:

  • esitetään kaupungin keskeiset kehittämistavoitteet
  • osoitetaan eri tehtäväalueille käytettävissä olevat resurssit
  • selvitetään miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan.

Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on konsernistrategia.

Talousarvion laadinta

  1. Kaupunginjohtaja valmistelee lautakuntien talousarvioesitysten pohjalta oman talousarvioehdotuksensa lokakuuksi.
  2. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan esityksen ja tekee oman ehdotuksena talousarviosta valtuustolle marraskuussa.
  3. Valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi eli suunnitelmakausi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esitystä vuosien 2022–2025 talousarvioksi ja -suunnitelmaksi 13.12.2021.

Talousarvion toteutumista seurataan kaupunkitasolla kuukausittain. Muutoksia tehdään tarvittaessa seurantaan ja ennusteisiin perustuen. Talousvuoden päättää tilinpäätös.

Talousarvio vuodelle 2023

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen esitteli 10.11.2022 oman ehdotuksensa vuoden 2023 talousarviosta. 

Talousarvio 2023 (hyväksytty kaupunginvaltuusto 12.12.2022)

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 10.11.2022

Edellisten vuosien talousarviot

Asiakirja- ja mediatiedostot