Taiteilijan työtila-avustus otsikko

Taiteilijan työtila-avustus

Taiteilijan työtila-avustus

Kuka voi hakea:                                            

Päätoiminen ammattitaiteilija, jonka koti- ja verotuskunta on Joensuu 1.1.2019 alkaen.

Mihin tarkoitukseen:   

Vuokrakustannuksiin, jotka kohdentuvat Joensuussa sijaitsevaan, ei asuntona toimivaan työtilaan.

Hakuaika vuodelle 2019: 15.1.–15.2.2019 klo 15.00

Avustuksista päättää kulttuurisihteeri viranhaltijapäätöksellä. Vuoden 2019 avustuksista pyritään päättämään 2019 alkuvuoden aikana.

Hakemukset tehdään sähköisesti miunpalvelut.fi/joensuu

Ohjeet sähköiseen hakemiseen http://www.joensuu.fi/kulttuuriavustukset_lomakkeet

Kriteerit 

 • päätoiminen ammattitaiteilija
 • tulotaso: Vuosittaiset tulot (palkka- ja apurahatulot) eivät saa ylittää valtion taiteilijoille myöntämän vuosittaisen työskentelyapurahan määrää
 • huomioitavan vuosivuokran maksimimäärä on 2 000 €
 • työtilan vuokrasopimuksen kesto on oltava vähintään kalenterivuosi

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

Hakija: Yksityishenkilö

Liitteet

 • Ansioluettelo (CV)
 • Verotodistus viimeksi valmistuneesta verotuksesta
 • Luotettava selvitys hakijan palkkatuloista vuodelta 2018, palkkatodistus tms.
 • Luotettava selvitys apurahatuloista vuodelta 2018.
 • Luotettava selvitys työtilasta (kopio vuokrasopimuksesta, isännöitsijätodistus tms).
 • Kopio nykyisen vuokran maksukuitista

 

Huomioitavaa

 • Avustuksen myöntämisen laskentamenetelmänä käytetään suhteellista ositusta (huomioitava vuokra / yhteenlaskettu huomioitujen vuokrien summa x jaettavana oleva summa).
 • Mikäli hakija irtisanoo työtilan kalenterivuoden 2019 aikana, asiasta on ilmoitettava kulttuuripalveluihin. Kulttuuripalveluilla on oikeus periä avustusta takaisin koskien niitä kuukausia, jolloin hakijalla ei työtila ole enää käytössä.
 • Mikäli hakijan tulotaso kohoaa avustusvuoden aikana niin, että vuosittaiset tulot (palkka- ja apurahatulot) ylittävät valtion taiteilijoille myöntämän vuosittaisen työskentelyapurahan määrän, asiasta on ilmoitettava kulttuuripalveluihin.
 • Kulttuuripalveluilla on oikeus periä avustusta takaisin koskien niitä kuukausia, joilta hakijan tulotaso on ylittänyt valtion taiteilijoille myöntämän vuosittaisen työskentelyapurahan määrän.
 • Kulttuuripalveluilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan tulotaso avustusvuoden osalta.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute