Taiteilijan työtila-avustus otsikko

Taiteilijan työtila-avustus 2023-2025

Taiteilijan työtila-avustus

Perehdy ensin: Kulttuuriavustusten yleiset periaatteet

Yleistä

 • Avustusta myönnetään vuokrakustannuksiin, jotka kohdentuvat Joensuussa sijaitsevaan, ei asuntona toimivaan työtilaan. 

 • Avustusta voi hakea päätoiminen ammattitaiteilija, jonka koti- ja verotuskunta on haettavalle vuodelle Joensuu 1.1. alkaen.

Hakuajat

Vuodelle 2024: Hakuaika on päättynyt
Vuodelle 2025: 14.11.–16.12.2024 klo 15

Hakuajoista tiedotetaan kuulutuksella ja kaupungin tiedotusväylien kautta.  

Arviointiperusteet

1. Päätoimiseksi ammattitaiteilijaksi voidaan katsoa henkilö, joka luo, esittää tai tulkitsee taidetta päätyönään. Työtila-avustuksen saaminen edellyttää olemassa olevaa näyttöä ammattitaiteilijana toimimisesta.
2. Päätoimisen ammattitaiteilijan taiteellisen toiminnan ammattimaisuutta arvioidaan avustuspäätöksen valmistelussa kiinnittämällä huomiota seuraaviin asioihin: 

 • Hakijan suorittama taidealan tutkinto 
 • Hakijan aikaisempi näyttö taiteellisesta työskentelystä eli työkokemus taiteilijana (esim. konserttikiertueet, taidenäyttelyt museoissa ja gallerioissa, kustantajan julkaisema kirja tai levy) 
 • Hakijan muut taiteelliset ansiot (esim. taiteellisesta työstä saadut palkinnot) 
 • Jäsenyys tai koejäsenyys jossakin ammattitaiteilijoiden liitossa (esim. Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Taidegraafikot tms.). 

Kaikkien kohtien ei tarvitse täyttyä, mutta taiteellisen toiminnan ammattimaisuutta arvioidaan näiden kriteerien kautta

3. Tulotaso: Vuosittaiset tulot (palkka- ja apurahatulot) eivät saa ylittää valtion taiteilijoille myöntämän vuosittaisen työskentelyapurahan määrää 
4. Huomioitavan vuosivuokran maksimimäärä on 2 000 € 
5. Työtilan vuokrasopimuksen kesto on oltava vähintään kalenterivuosi

Muuta

 • Avustuksen myöntämisen laskentamenetelmänä käytetään suhteellista ositusta 
 • (huomioitava vuokra / yhteenlaskettu huomioitujen vuokrien summa x jaettavana oleva summa).
 • Mikäli hakija irtisanoo työtilan sen kalenterivuoden aikana, johon avustusta on myönnetty, asiasta on ilmoitettava kulttuuripalveluihin. Kulttuuripalveluilla on oikeus periä avustusta takaisin koskien niitä kuukausia, jolloin hakijalla ei työtila ole enää käytössä. 
 • Työtila-avustus on tarkoitettu vain vähätuloisille hakijoille. Mikäli hakijan tulotaso kohoaa avustusvuoden aikana niin, että vuosittaiset tulot (palkka- ja apurahatulot) ylittävät valtion taiteilijoille myöntämän vuosittaisen työskentelyapurahan määrän (vuonna 2022 24 761,09 €), hakijalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta kulttuuripalveluihin. Kulttuuripalvelut perii takaisin liikaa maksetut avustukset seuraavan vuoden avustuksesta, mikäli ilmoitus tulotason noususta ei ole tullut riittävän ajoissa kulttuuripalveluihin.
 • Taiteilijan työtila-avustusta ei myönnetä enää seuraavana vuonna, mikäli hakija on laiminlyönyt ilmoittamisen tulotason ylittymisestä sen kalenterivuoden aikana, johon avustusta on myönnetty.
 • Kulttuuripalveluilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan tulotaso avustusvuoden osalta.

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

 • CV
 • Vuokrasopimus ja kuitti vuokranmaksusta
 • Muut liitteet, joilla hakija haluaa todentaa tulotason. Vuosittaiset tulot (palkka- ja apurahatulot) eivät saa ylittää valtion taiteilijoille myöntämän vuosittaisen työskentelyapurahan määrää.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute