Kulttuuriavustukset taiteen perusopetuksen avustus otsikko

Taiteen perusopetuksen avustus

Taiteen perusopetuksen avustus

Perustiedot avustuksesta

 • Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys, osuuskunta tai yritys, joka toteuttaa Joensuun kaupungin opetustoimiluvalla taiteen perusopetusta.
 • Avustuksen käyttötarkoitus on taiteen perusopetuksen tukeminen ja tuki kohdentuu alle 18-vuotiaiden taiteen perusopetuksen oppilaiden opetukseen.

Hakeminen

Liitteet

(Päivitetty kaupunginhallituksen 20.12.2021 §512 päätöksen mukaiseksi)

Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä.

Kriteerit

 • Vuosisuunnitelmien ja vuosisuunnitelmien arviointien toimittaminen määräaikaan mennessä. Kulttuurijohtaja tekee niistä päätöksen viranhaltijapäätöksellä.
 • Osallistuminen Taiteen perusopetuksen koordinoivan ohjausryhmän toimintaan.
 • Alla mainitut määrälliset tiedot kalenterivuodelta 2021 ja niiden on oltava kirjattu myös vuosisuunnitelmien arviointeihin.
  • Alle 18-vuotiaiden oppilaiden määrä
  • Alle 18-vuotiaiden opetustuntien (45 min) määrä
  • Opettajien kelpoisuudet
   • Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998 § 19-20

Raportointi

 • Raportoinnin materiaaleina toimivat vuosisuunnitelmien arvioinnit.

 

 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute