Kulttuuriavustukset taiteen perusopetuksen avustus otsikko

Taiteen perusopetuksen avustus 2021

Taiteen perusopetuksen avustus

Perustiedot avustuksesta

 • Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys, osuuskunta tai yritys, joka toteuttaa Joensuun kaupungin opetustoimiluvalla taiteen perusopetusta.
 • Avustuksen käyttötarkoitus on taiteen perusopetuksen tukeminen ja tuki kohdentuu alle 18-vuotiaiden taiteen perusopetuksen oppilaiden opetukseen.

Hakeminen

Liitteet

Rekisteröity yhdistys, osuuskunta tai yritys

Huom.  Yhdistysten ja osuuskuntien toiminnan ja talouden liitteet tallennetaan yhdistystilillä olevaan
dokumenttipankkiin
miunpalvelut.fi/joensuu vain kerran/vuosi.

Hakemuksen täytön yhteydessä

 • Selvitys sääntöjen mukaisista nimenkirjoittajista
 • Säännöt (ensimmäisellä hakukerralla tai jos sääntöihin on tullut muutoksia).

Tilityksen yhteydessä:

 • Edellisen kauden toimintakertomus
 • Edellisen kauden tilinpäätös
 • Edellisen kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Heti asiakirjojen valmistuttua:

 • Kuluvan kauden toimintakertomus
 • Kuluvan kauden tilinpäätös
 • Kuluvan kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Kriteerit

 • Vuosisuunnitelmien ja vuosisuunnitelmien arviointien toimittaminen määräaikaan mennessä. Kulttuurijohtaja tekee niistä päätöksen viranhaltijapäätöksellä.
 • Osallistuminen Taiteen perusopetuksen koordinoivan ohjausryhmän toimintaan.
 • Alla mainitut määrälliset tiedot kalenterivuodelta 2020 ja niiden on oltava kirjattu myös vuosisuunnitelmien arviointeihin.
  • Alle 18-vuotiaiden oppilaiden määrä
  • Alle 18-vuotiaiden opetustuntien (45 min) määrä
  • Opettajien kelpoisuudet
   • Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998 § 19-20

Raportointi

 • Raportoinnin materiaaleina toimivat vuosisuunnitelmien arvioinnit.