Kulttuuriavustukset taiteen perusopetuksen avustus otsikko

Taiteen perusopetuksen avustus

Taiteen perusopetuksen avustus

Kuka voi hakea:

Rekisteröity yhdistys, osuuskunta tai yritys, joka toteuttaa Joensuun kaupungin opetustoimiluvalla taiteen perusopetusta.

 

Mihin tarkoitukseen:

Taiteen perusopetuksen tukemiseen ja tuki kohdentuu alle 18-vuotiaiden taiteen perusopetuksen oppilaiden opetukseen.

 

Hakuaika vuodelle 2019:

15.11.–17.12.2018 klo 15.00
Avustuksista päättää sivistys- ja vapaa-aikajaosto. Vuoden 2019 avustuksista pyritään päättämään 2019 alkuvuoden aikana.
 

Liitteet

Rekisteröity yhdistys, osuuskunta tai yritys

Huom.  Yhdistysten ja osuuskuntien toiminnan ja talouden liitteet tallennetaan yhdistystilillä olevaan
dokumenttipankkiin
miunpalvelut.fi/joensuu vain kerran/vuosi.

Hakemuksen täytön yhteydessä

 • Selvitys sääntöjen mukaisista nimenkirjoittajista
 • Säännöt (ensimmäisellä hakukerralla tai jos sääntöihin on tullut muutoksia).

Tilityksen yhteydessä:

 • Edellisen kauden toimintakertomus
 • Edellisen kauden tilinpäätös
 • Edellisen kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Heti asiakirjojen valmistuttua:

 • Kuluvan kauden toimintakertomus
 • Kuluvan kauden tilinpäätös
 • Kuluvan kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

 

Hakemukset tehdään sähköisesti miunpalvelut.fi/joensuu

Ohjeet sähköiseen hakemiseen http://www.joensuu.fi/kulttuuriavustukset_lomakkeet

Kriteerit:
Alla mainitut määrälliset tiedot kalenterivuodelta 2018 ja niiden on oltava kirjattu myös toimintakertomuksessa

 • Alle 18-vuotiaiden oppilaiden määrä
 • Alle 18-vuotiaiden opetustuntien (45 min) määrä
 • Opettajien kelpoisuudet (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998 § 19-20)

Avustuksen saajan on raportoitava avustuksen käytöstä 30.11.2019 mennessä, raportointitavasta sovitaan Taiteen perusopetuksen ohjausryhmässä.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute