Suunnistajantie 6 sisältö

Suunnistajantiellä Karhunmäessä on tarjolla tontti vapaarahoitteiseen yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen. Tontti sijaitsee lähes valmiilla asuinpientaloalueella ja se rajoittuu puistoon kahdelta sivulta. 

Karhunmäki on uusimpia asuinalueita Joensuussa. Se sijaitsee noin 5 kilometrin päässä kaupunkikeskustasta etelään. Alue on suosittu lapsiperheiden asuinalueena. Päiväkoti, uusi alakoulu ja lähiliikuntapaikka sijaitsevat noin 500 metrin päässä. Muut palvelut ovat lähimmillään Reijolassa, Hukanhaudalla ja Niinivaaralla. Kauppa on toistaiseksi parin kilometrin päässä. Alue tarjoaa hyvät ulkoilumaastot, josta pääsee kohta valmistuvan ylikulkusillan kautta kätevästi aina Repokalliolle. Myös koirapuisto löytyy. Kaupungin palveluihin pääsee helposti erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien avulla tai vaikkapa polkupyörällä.  

 

Suunnistajantiellä tarjolla olevalle tontille voi toteuttaa asumista kahteen kerrokseen. Tontilla on rakennusoikeutta 600 k-m² ja kunnallistekniikka on valmista. Tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kaupan allekirjoittamisesta asemakaavan ja rakennusjärjestyksen mukaiset rakennukset siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi suorittaa käyttöönottokatselmuksen. Tontille tulee toteuttaa laadukasta asuntorakentamista, joka istuu Karhunmäen jo olemassa olevaan ilmeeseen. Tätä tonttia ei ole tarkoitettu palveluasumiseen.

 

Tarjouskilpailu päättynyt 18.3.2021.

 

Hakuehdot

Korkeimman tarjouksen tehnyt varaa tontin kaupantekoon asti maksamalla varausmaksun, joka on 2,5 % tarjouksen mukaisesta kauppahinnasta. Varausmaksu on maksettava kahden viikon kuluessa kilpailun ratkaisun jälkeen kaupungin erikseen laskuttamaa laskua vastaan. Varausmaksu on osa kauppahintaa kaupan toteutuessa. Kaupan peruuntuessa tarjoajasta johtuvasta syystä varausmaksua ei palauteta.

Kaupunki tekee myyntipäätöksen tontin myymiseksi korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehneelle varausmaksun maksaneelle ostajataholle. Myytävästä tontista on tehtävä kauppa kolmen (3) kuukauden sisällä myyntipäätöksen tultua voimaan.

Tontille on rakennettava asemakaavan ja rakennusjärjestyksen mukaiset rakennukset kolmen (3) vuoden kuluessa siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvonta viranomainen voi suorittaa niissä käyttöönottokatselmuksen. Rakentamisvelvoite on 85 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.

Tarkemmat tiedot tontista

Asiakirja- ja mediatiedostot

ASIOI VERKOSSA

Google maps

Suunnistajantie 6, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute