Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta

Neuvottelukunnassa on 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta ohjaa ja koordinoi sosiaali- ja terveyspalveluja.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus ja koordinointi,
  • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,
  • Siun soten ja Joensuun kaupungin palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen yhteensovittaminen sekä
  • sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä järjestöavustuksista päättäminen
     
Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan kokoukset 2020: 14.1., 11.2., 10.3., 14.4.,12.5.

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden toisena arkitiistaina klo 17.00 alkaen.
 

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan jäsenet 2019-2021