Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta

Neuvottelukunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta ohjaa ja koordinoi sosiaali- ja terveyspalveluja.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus ja koordinointi,
  • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,
  • Siun soten ja Joensuun kaupungin palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen yhteensovittaminen sekä
  • sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä järjestöavustuksista päättäminen
     
Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden toisen viikon tiistaina.
 
 

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan jäsenet 2021–2025