Sosiaali- ja terveysjärjestöt, sivun otsikko

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Kaupunki tukee sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kohtuuhintaisten tilojen, rahallisten avustusten sekä kumppanuus-ja yhteistyösopimusten kautta.

Voit tutustua avustusohjeisiin alla olevasta dokumentista. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusohjeet

Vuoden 2021 avustukset on myönnetty

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta on kokouksessaan 9.2.2021 § 13 päättänyt vuoden 2021 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Voit tutustua päätökseen alla olevasta dokumentista.

Myönnetyt avustukset 2021

Järjestöjen, jolle on myönnetty avustusta vuodelle 2021, tulee toimittaa seuraavat liitteet:
·    Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
·    Edellisen tilikauden siis vuoden 2010 toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastuskertomus
·    Ote yhdistysrekisteristä ja säännöt (vain uudet hakijat, vanhoilta mahdolliset muutokset)

Liitteet tulee toimittaa postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, Heini Lehikoinen Länsikatu 15 Rakennus 4B 2. krs., 80110 Joensuu. Myönnetty avustus maksetaan järjestön tilille sen jälkeen, kun vaaditut liitteet on toimitettu kaupungille.

Vaaditut liitteet tulee toimittaa viimeistään 31.8.2021 mennessä. Ellei liitteitä ole toimitettu määräaikaan mennessä myönnetty avustus raukeaa.


Seuraava avustushaku on vuoden 2022 alussa.
 

Tutustu myös Joensuun kaupungin hyvinvoinnin toimialan yhteisiin avustusperiaatteisiin

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute