Sosiaali- ja terveysjärjestöt, sivun otsikko

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Kaupunki tukee sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kohtuuhintaisten tilojen, rahallisten avustusten sekä kumppanuus-ja yhteistyösopimusten kautta.

Voit tutustua avustusohjeisiin alla olevasta dokumentista. Seuraava avustushaku on vuoden 2020 alussa. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan lähempänä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusohjeet

Vuoden 2019 avustukset on myönnetty

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta on kokouksessaan 12.2.2019 § 9 päättänyt vuoden 2019 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Voit tutustua päätökseen alla olevasta dokumentista.

Vuonna 2019 myönnetyt avustukset

Järjestöjen, jolle on myönnetty avustusta vuodelle 2019, tulee toimittaa seuraavat liitteet:

  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
  • Edellisen tilikauden siis vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastuskertomus
  • Ote yhdistysrekisteristä ja säännöt (vain uudet hakijat, vanhoilta mahdolliset muutokset)

Liitteet tulee toimittaa postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, Heini Lehikoinen Länsikatu 15 Rakennus 4B 2. krs., 80110 Joensuu. Myönnetty avustus maksetaan järjestön tilille sen jälkeen, kun vaaditut liitteet on toimitettu kaupungille.

Vaaditut liitteet tulee toimittaa viimeistään 31.8.2019 mennessä. Ellei liitteitä ole toimitettu määräaikaan mennessä myönnetty avustus raukeaa.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute