Sosiaali- ja terveysjärjestöt, sivun otsikko

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Kaupunki tukee sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kohtuuhintaisten tilojen, rahallisten avustusten sekä kumppanuus-ja yhteistyösopimusten kautta.

Voit tutustua avustusohjeisiin alla olevasta dokumentista. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusohjeet

Vuoden 2020 avustukset on myönnetty

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta on kokouksessaan 11.2.2020 § 10 päättänyt vuoden 2020 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Voit tutustua päätökseen alla olevasta linkistä.

Myönnetyt avustukset 2020

Järjestöjen, jolle on myönnetty avustusta vuodelle 2020, tulee toimittaa seuraavat liitteet:
·    Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
·    Edellisen tilikauden (vuoden 2019) toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastuskertomus
·    Ote yhdistysrekisteristä ja säännöt (vain uudet hakijat, vanhoilta mahdolliset muutokset)

Liitteet tulee toimittaa postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, Heini Lehikoinen Länsikatu 15 Rakennus 4B 2. krs., 80110 Joensuu. Myönnetty avustus maksetaan järjestön tilille sen jälkeen, kun vaaditut liitteet on toimitettu kaupungille.

Vaaditut liitteet tulee toimittaa viimeistään 31.8.2020 mennessä. Ellei liitteitä ole toimitettu määräaikaan mennessä myönnetty avustus raukeaa.

Seuraava avustushaku on vuoden 2021 alussa.
 

Tutustu myös Joensuun kaupungin hyvinvoinnin toimialan yhteisiin avustusperiaatteisiin

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute