Sisäilmatyöryhmä, sivun otsikko

Sisäilmatyöryhmä

Sisäilmatyöryhmän jäsenet ja tehtävät

Joensuun kaupungin sisäilmatyöryhmä selvittää Joensuun kaupungin kiinteistössä esiin tulleita laaja-alaisia sisäilmaongelmia.

Sisäilmatyöryhmän jäsenet 

 • työhyvinvointipäällikkö, puheenjohtaja 
 • tilakeskuksen tekninen isännöitsijä, sihteeri    
 • työsuojeluvaltuutettu, varhaiskasvatus
 • työsuojeluvaltuutettu, keskushallinto-, koulutus- ja vapaa-aika
 • tilakeskuksen talonhuoltoinsinööri
 • tilakeskuksen kunnossapitopäällikkö
 • teknisen keskuksen työpäällikkö 
 • terveystarkastaja / SiunSote    
 • ylilääkäri / Siun työterveys 
 • työterveyshoitaja / Siun työterveys 

Sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa kuultavaksi käsiteltävän kohteen käyttäjän edustajan. 

Lisäksi Joensuun kaupunki hyödyntää sisäilmaongelmien ratkaisemisessa monialaisen asiantuntijajoukon osaamista. Asiantuntijajoukkoon kuuluu mm. korjausrakentamisen, rakennusfysiikan ja lääketieteen asiantuntijoita.

Sisäilmatyöryhmän tehtävät 

 • sisäilmakohteista saatujen tietojen välittäminen sisäilmatyöryhmän jäsenten välillä 
 • laaja-alaisten ongelmakohteiden käsittely
 • toimenpiteiden ehdottaminen tilakeskukselle ja tilatyöryhmälle 
 • toimenpideaikatauluista tiedottaminen 
 • yleinen tiedottaminen sisäilma-asioissa 
 • tilojen käyttöön liittyvien sisäilmaohjeiden laatiminen

Lisäksi sisäilmakohteisiin voidaan perustaa kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, joka käsittelee kohteen ongelmaa. Kohdekohtaisessa sisäilmatyöryhmässä on mukana työpaikan, tilakeskuksen, työsuojelun, työ- ja kouluterveydenhuollon edustus.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute