Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen

Tälle sivulle on koostettu meneillään olevat isoimmat katujen-, puistojen- sekä leikki- ja liikuntapaikkojen rakennusurakat. Näiden lisäksi ympäri kaupunkia on pienempiä remontteja, kun katuja ja puistoja korjataan sekä uusien asuinalueiden teitä ja vesijohtoverkostoja viimeistellään. Uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeisiin kuuluvat liikenne- ja viheralueiden sekä satama- ja ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen. Rakentamishankkeet ovat monien osapuolten yhteistyön tuloksia.

 

Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen 

Katujen ja kunnallistekniikan uudisrakentaminen painottuu pääasiassa Multimäen ja Karhunmäen alueille. Joensuun Asemanseudun ja Penttilänrannan rakentaminen jatkuu lähivuosien aikana uudenlaisiksi liikenteen, palvelujen ja asumisen keskuksiksi osana symmetrisen kaupungin kehittämistä. Keskustan alueella Koulukadun katusaneeraus jatkuu ja suunnittelu Rauhankadun peruskorjauksesta aloitetaan. Mutalan ja Nepenmäen asuinalueilla aloitellaan peruskorjausta ja sen suunnittelua vesihuollon korjaustarpeiden perusteella. 

Suunnittelu ja rakentaminen vuonna 2022


Uudisrakennus-, peruskorjaus- ja kehittämishankkeiden investointiohjelma hyväksytään vuosittainen kaupungin talousarvion yhteydessä. Samalla tehdään myös alustava suunnitelma seuraavan kolmen vuoden toteutuskohteista.

Investointiohjelma 2022 - 2025

 

Hankkeiden tiedotteet:

Rakentaminen 2021, Asemanseutu ja ratapiha

Asemanseutu 

Asemanseudun uudistaminen on mittava, useamman vuoden kestävä rakennusprojekti. Asemanseudusta rakennetaan liikenteen, asumisen ja palvelujen keskus. Alueelle on jo valmistunut mm. uusi joukkoliikennekatu ja pysäköintitalo. 

Tällä hetkellä alueella on meneillään ratapihan uudistystyöt. Joensuun ratapiha uudistetaan nykyliikennettä palvelevaksi ja toimivaksi ratapihaksi. Henkilöaseman laiturit korotetaan ja laitureille tehdään katokset sekä laitureiden väliin rakennetaan uusi ylikulkusilta. Remontin myötä etelänsuunnan junien tulo- ja lähtölaituri muuttuu laiturille 1 ja junat pysähtyvät uuden parkkihallin ja odotustilan kohdalle. Remontin myötä myös junaliikenteen täsmällisyys paranee.

Ratapihan rakentamisesta vastaa Väylävirasto. Hanke valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Seuraa hankkeen etenemistä Väyläviraston verkkosivuilla.

Testi

Rakentaminen, Koulukatu

Koulukatu

Koulukadun saneeraus  jatkuu kesällä 2022 välillä Yläsatamakatu–Pohjoiskatu. Työt alkavat vapun jälkeisellä viikolla ja valmistuvat arviolta marraskuun alussa. Töiden aikana alue on suljettu ajoneuvoliikenteeltä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on kulku Koulukadun läpi koko urakan ajan. Työmaa vaikuttaa kaukoliikenteen reitteihin, mutta paikallisliikenteen reitit eivät muutu työmaan rakentamisen aikana. 

Sisältöjulkaisija

Rakentaminen 2021, Leikkipaikat

Leikkipaikat

Vuonna 2021 uudistetaan Niinivaaralla oleva Karjalanpuiston leikkipaikka. Leikkipaikka pysyy nykyisellä paikallaan, mutta kaikki leikkivälineet ja pinnat uudistetaan sekä leikkipaikka aidataan. Leikkipaikalle pyritään saamaan toimintoja pienille ja vähän isommillekin leikkijöille. Samalla Karjalanpuiston keskiosaan rakennetaan oleskelualue ja perennaistutuksia. 

Karjalanpuiston remontti alkaa 18.7.2022 ja valmista pitäisi olla 31.8.2022 mennessä. 

Rakentaminen 2021, Rantakylä

Rantakylä

Rantakylän torin alueella jatketaan viime vuonna aloitettuja töitä. Alueella kunnostetaan jalankulku- ja pyöräteitä, tehdään maisema- ja vihertöitä sekä laatoitetaan torialuetta. Samassa yhteydessä uusitaan kunnallistekniikkaa, katuvalaistusta ja tapahtumasähköpollareita. Torialueen on tarkoitus valmistua juhannukseen mennessä. 

Rakentaminen 2021, Tiasenkatu

Tiaisenkadun ja Sammonkadun peruskorjaus

Tiaisenkadun ja Sammonkadun katusaneeraus valmistui vuoden 2021 lopulla. Alueella tehdään vielä viimeistelytöitä, joiden on tarkoitus valmistua toukokuun 2022 loppuun mennessä. 

Uudet rakennushankkeet – Ulkoliikunta-alueet

Liikuntapaikat ja uimarannat

Keskustan alueella peruskorjataan muun muassa Honkaniemen uimarantaa ja sen pysäköintialuetta. Honkaniemen uimarannan ja pysäköintialueen uudistustyöt tehdään syksyllä uimakauden päätyttyä.

Repokalliolle rakennetaan uusi ulkokuntoilupaikka lähelle parkkipaikkaa. Työt on jo aloitettu puiden poistoilla ja rakentaminen ajoittuu 16.5.–30.6. väliselle ajalle. Uusi ulkokuntoilupaikka korvaa Repokallion kuntoradan varttelta poistetun kuntoilupaikan. 

Karsikkoon ja Kiihtelysvaaraan rakennetaan uudet frisbeegolfradat. Karsikon nykyinen frisbeegolfrata puretaan, sillä sen hurjan kova käyttöaste kulutti maisemallisesti arvokkaan Pappilanmäen kasvillisuuden, ja alueen vanhat arvokkaat männyt kärsivät kiekkojen osumista. Ratojen rakennusajankohdat tarkentuvat lähiaikoina.

Sivu arviointi ja palaute