Rakentaminen 2021

Tälle sivulle on koostettu Joensuun kaupungin vuoden 2021 isoimmat rakennusurakat. Näiden lisäksi ympäri kaupunkia on pienempiä remontteja, kun katuja ja puistoja korjataan sekä uusien asuinalueiden teitä ja vesijohtoverkostoja viimeistellään.

Kuhasalon virkistysalue

Kuhasalossa kunnostetaan alueen polkuja ja tulipaikkoja, rakennetaan esteettömiä reittejä, laajennetaan pysäköintialuetta ja lisätään opasteita. Kunnostussuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen palvelujen tason parantamiseen, esteettömyyteen ja lisääntyneistä käyttäjämääristä johtuvaan maaston ja luonnon kulumisten estämiseen tai hidastamiseen. Rakennustyöt alkoivat huhtikuun loppupuolella. 

Rakentaminen 2021, GreenPark

GreenPark: Ahtaajankuja ja Luostaritie

GreenParkin alueelle rakennetaan uusi katu Ahtaajankuja. Kadun pohjustustyöt valmistuvat loppukesästä ja viimeistelyt tehdään heinäkuuhun 2022 mennessä. Luostaritien viimeistelyt tehdään 2021 kesäkuun loppuun mennessä.

Rakentaminen 2021, Tiasenkatu

Tiaisenkadun ja Sammonkadun peruskorjaus

Tiaisenkadun ja Sammonkadun katusaneeraus toteutetaan touko–marraskuussa. Tiaisenkadulla uusitaan vesihuolto ja Sammonkadulla uusitaan kaukolämpöverkko ja katu muutetaan pyöräkaduksi. Myös Sammonkatu–Pellervokatu välillä olevasta alikulusta uusitaan pintarakenteet. Tiaisenkatu voi olla suljettuna liikenteeltä töiden aikana tietyltä osuuksilta, mutta jalankulkijoille ja pyöräilijöille järjestetään reitti. Alikulku voi olla suljettuna koulujen kesälomien aikana. 

Rakentaminen 2021, Asemanseutu ja ratapiha

Asemanseutu ja ratapiha

Lue kaupungininsinööri Tero Toivasen taustoittava kolumni Asemanseutu muutoksessa kaupungin tiedotuslehti Joensuun Uutisissa.

Asemanaukio

Asemanaukiolla tehdään laatoitustöitä sekä rakennetaan hulevesiviemäri aukiolta Itärannan olemassa olevaan hulevesilinjaan. Asemankaaren varrella olevat vihertyöt ja puiden istutukset tehdään samassa yhteydessä. Kaivu- ja pinnoitustyöt valmistuvat kesän aikana ja vihertyöt syksyllä.

Ratapiha

Joensuun ratapiha uudistetaan nykyliikennettä palvelevaksi ja toimivaksi ratapihaksi. Ratapihan toimintavarmuutta parannetaan uusilla turvalaitteilla ja liikenteen hoitoraiteella. Junaliikenteen täsmällisyyttä parannetaan muun muassa pääraiteen siirrolla, henkilö- ja tavaraliikenteen eriyttämisellä ja sähköistyksillä.

Henkilöaseman laiturit korotetaan ja laitureille tehdään katokset sekä laitureiden väliin rakennetaan uusi ylikulkusilta. Remontin myötä etelänsuunnan junien tulo- ja lähtölaituri muuttuu laiturille 1 ja junat pysähtyvät uuden parkkihallin ja odotustilan kohdalle.

Ratapihan rakentamisesta vastaa Väylävirasto. Hanke valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Seuraa hankkeen etenemistä Väyläviraston verkkosivuilla.

Rakentaminen 2021, Siltakadun pyörätie välillä Kalevankatu–Länsikatu

Siltakadun pyörätie välillä Kalevankatu–Länsikatu

Siltakadulle rakennetaan pyörätietä Kalevankadun ja Länsikadun välille. Nyt rakennettava pyörätie on viimeinen osuus Siltakadulle rakennettavasta pyöräilyn pääreitistä, joka kulkee Rantakadulta aina Kaislakadulle asti. 

Nykyinen jalankulku- ja pyörätie muutetaan pyörätieksi, jonka viereen rakennetaan erillinen jalkakäytävä. Samalla uusitaan valaistusta. Työalueelta poistetaan puita rakenteiden alle jäävistä kohdista. Poistettavien puiden tilalle istutetaan puistolehmuksia.

Hanke on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämää valtionavustusta kävelyn- ja pyöräilyn infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin.

Rakentaminen 2021, Koulukatu

Koulukatu

Koulukadun saneeraus käynnistyy kesäkuun ensimmäisellä viikolla välillä Niskakatu–Yläsatamakatu. Koulukatua kavennetaan ja saneerataan vesihuolto. Töiden aikana alue on suljettu ajoneuvoliikenteeltä. Jalankulkijoille pyritään järjestämään reitti työmaan läpi. Työt vaikuttavat myös joukkoliikenteen reitteihin. Työt valmistuvat syyskuussa.

Rakentaminen 2021, Kauppakatu

Kauppakadun saneeraus

Kauppakadun saneeraustyöt sekä Kauppakadun muuttaminen pyöräkaduksi käynnistettiin jo vuonna 2016. Tänä vuonna työskennellään välillä Papinkatu–Kalastajankatu, jonka jälkeen Kauppakatu on kokonaisuudessaan saneerattu ja muutettu pyöräkaduksi.

Rakentaminen 2021, Rantakylä

Rantakylä

Rantakylän torin alueella kunnostetaan jalankulku- ja pyöräteitä, tehdään maisema- ja vihertöitä sekä laatoitetaan torialuetta. Samassa yhteydessä uusitaan kunnallistekniikkaa, katuvalaistusta ja tapahtumasähköpollareita. 

Ranta-Mutalassa rakennetaan Hanhenpolunpyörätietä. 

Koillispuiston tekonurmikentän pintarakenteita korjataan ja kentälle asennetaan joustokerros. Kentälle siirretään tekonurmi Mehtimäen tekonurmikentältä, jonne vastaava uusitaan vuonna 2022. Kentälle rakennetaan vesihuolto vessoja varten sekä leikataan maavalleja pois kentän reunoilta. Lisäksi parkkipaikkaa laajennetaan sekä tehdään linja-autoille kääntöpaikka. Koillisväylälle tehdään jalankulku- ja pyörätie sekä asennetaan polkupyörätelineitä. Työt alkavat heinäkuussa ja ovat valmiina lokakuussa.

Rakentaminen 2021, Noljakantien ja Marjalantien kiertoliittymä

Noljakantien ja Marjalantien kiertoliittymä

Noljakantien ja Marjalantienristeykseen rakennetaan kiertoliittymä sekä siihen liittyvät jalankulku- ja pyörätiet. Työt alkavat kesäkuun alussa ja valmistuvat elokuun puoleen väliin mennessä.

Rakentaminen 2021, Vanhan valtatien alikulku ja Kukkosentie

Vanhan valtatien alikulku ja Kukkosentie

Vanhan valtatien ja Kukkosentien risteykseen rakennetaan alikulku. Samalla Kukkosentie muutetaan jalankulku- ja pyörätieksi sekä rakennetaan moottorikelkkareitti. Rakennusurakka viimeistelytöineen valmistuu 13.8. mennessä.

Rakentaminen 2021, Hammaslahden urheilukenttä

Hammaslahden yleisurheilukenttä

Hammaslahden keskusurheilukentän peruskorjaus alkaa kesäkuussa ja töiden on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Kentän saneeraus mahdollistaa tulevaisuudessa entistä paremmat harjoitteluolosuhteet sekä korkeatasoisempien yleisurheilukisojen järjestämisen. 

Sisältöjulkaisija

Rakentaminen 2021, Papinkankaan teollisuusalue

Papinkankaan teollisuusalue

Papinkankaalle rakennetaan uutta katua, Kippitietä. Töihin sisältyy kadun, vesihuollon ja katuvalaistuksen rakentamista. Samassa yhteydessä rakennetaan myös sähköverkkoa ja tietoliikenneyhteyksiä.
Työt käynnistyvät huhtikuun loppupuolella, pohjaustyöt valmistuvat 30.6. mennessä ja viimeistelytyöt kun alueelle tulevat tontit ovat rakentuneet.

Rakentaminen 2021, Leikkipaikat

Leikkipaikat

Tänä kesänä kaupunki rakentaa leikkipaikan Kanervalanpuistoon sekä kunnostaa Niskan leikkipaikan Enossa ja Kervilänkujan leikkipaikan Noljakassa

Kanervalan leikkipaikan rakentaminen aloitetaan toukokussa. Töiden on määrä valmistua heinäkuun loppuun mennessä. Niskan leikkipaikan on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä ja Kervilänkujan leikkipaikan kesäkuussa. 

Sivu arviointi ja palaute