Rakennuskohteet kesällä 2019

Vuoden 2019 aikana rakennetaan uusia ja peruskorjataan useita katuja sekä jalankulku- ja pyöräteitä. Keskustassa rakennetaan Asemanseudulla, Torikadulla ja Kauppakadulla. Pataluodossa jatketaan Rantaraittia ja uudet kaupunginosat Karhunmäessä ja Multimäessä etenevät.

Asemanseudun rakentaminen

Asemanseudun toisen vaiheen rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2019. Alueelle rakennetaan Asemankaari-niminen katu Siltakadun kiertoliittymän ja Sirkkalan kiertoliittymän välille.

Asemankaari on joukkoliikennekatu, jolle sijoittuu kahdeksan kaukoliikenteen bussipysäkkiä odotuskatoksineen. Samalla rakennetaan asemarakennuksen ja Itäranta -kadun väliin sijoittuva Asemanpuisto. Kadunrakennustyö sisältää myös vesihuollon ja sähkö-, tietoliikenne- sekä kaukolämpöverkostojen rakentamista. Toisen vaiheen työt valmistuvat lokakuussa 2019.

Lue lisää:
Asemanseudun pysäköinti- ja saattoliikenne ajetaan vain Kimmelin kohdalta (4.10.2019)
Kaukoliikenteen linja-autopysäkit siirtyvät Asemankaari-kadulle maanantaina 16.9. (11.9.2019)
Aseman seudun liikennejärjestelyt muuuttuvat (20.5.2019)
Asemanseudun rakentaminen alkaa tällä viikolla valmistelevilla töillä (13.5.2019)

 

Pysäköintitalon rakentaminen

Uuden asemanseudun pysäköintitalon rakentaminen alkaa syyskuussa 2019. Pysäköintipaikkoja tulee 500, joista kuusi sähköautoille. Pysäköintitalossa on neljä kerrosta, ja myös katolle tulee parkkipaikkoja. Pysäköintitalon rakentamisesta vastaa Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO.

Lue lisää:
Asemanseudun pysäköintitalon rakentaminen alkaa (2.9.2019)

 

Katso suurempi kuva kartasta

 

Katujen peruskorjaustyöt

 

Torikadun ja Sairaalakadun peruskorjaus

Katujen peruskorjaustyöt Torikadulla välillä Yläsatamakatu–Pohjoiskatu sekä Sairaalakadulla välillä Kauppakatu–Rantakatu alkaa maanantaina 6.5. Työt valmistuvat lokakuussa 2019.

Peruskorjaustyön aikana alueella on merkittäviä rajoituksia ajoneuvoliikenteelle, mutta kiinteistöille ajo on kuitenkin pääosin sallittu. Jalankulkijoille järjestetään kulkureitit työmaa-alueella. Kaupunki pyytää välttämään alueen läpi liikkumista ja käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Torikadun linja-autopysäkit eivät myöskään ole käytössä työn aikana. Lähimmät käytössä olevat pysäkit sijaitsevat Rantakadulla sekä Yläsatamakadulla.

Lue lisää:
Sairaalakatu ja Torikatu avataan liikenteelle keskiviikkona 9.10. (8.10.2019)
Torikadun ja Sairaalakadun peruskorjaus sulkee katuja liikenteeltä 6.5.alkaen (26.4.2019)

 

Mäntyläntien ja Honkapolun peruskorjaustyöt

Mäntyläntien peruskorjaustyöt välillä Penttilänkatu–Penttilänkatu sekä Honkapolun pyöräkadun rakentaminen alkavat maanantaina 6.5. Penttilän kaupunginosassa.

Työt alueella jatkuvat kesän yli syksyyn. Mäntyläntien asfalttipinnat levitetään lokakuussa. Honkapolun rakentamista jatketaan tarvittaessa myöhempään syksyyn ja viimeistelytyöt tehdään seuraavana kesänä.

Lue lisää: Mäntyläntien ja Honkapolun peruskorjaustyöt alkavat Penttilässä (3.5.2019)

 

Kuhasalontien perusparannus

Kuhasalontie on pääreitti Joensuun satamaan ja Vehkalahden asuinalueelle. Hankkeessa uusitaan Joensuu-Parikkala -radan ylittävä Peltolan ylikulkusilta tarvittavine tierakenteineen.

Lisäksi hankkeessa rakennetaan uusi Kuhasalontien alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä Tapionkadun liittymän länsipuolelle, uusitaan valaistusta ja päällystystä sekä rakennetaan melusuojauksia. Rakentaminen käynnistyy huhtikuun alussa nykyisen sillan purkamisella. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on lokakuun 2019 lopussa.

Kuhasalontie on suljettu liikenteeltä 8.4.2019 alkaen välillä Vehkataival–Näädänkatu. Tänä aikana sekä maantieliikenne että kevyt liikenne ohjataan kiertoteill

Hanke toteutetaan Väylän, Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteishankkeena.

Lue lisää:

Kuhasalontien rakentaminen käynnistyy huhtikuussa (18.3.2019)

Korjaushanke Väylä-viraston sivuilla

Hankkeen Facebook-sivut

 

Sortavalankadun ja Karjalankadun risteys

Karjalankadun ja Sortavalankadun risteykseen tehdään kiertoliittymä heinä–syyskuussa 2019. Rakennushanke käsittää lisäksi lyhyiden katuosuuksien rakentamisen, valaistuksen uusimista sekä laatoitus- ja päällystystöitä. Työt käynnistyvät viikolla 28 ja alustava arvioitu valmistumisajankohta on syyskuussa 2019.

Lue lisää:
Sortavalan ja Karjalankadun risteys asfaltoidaan 23. ja 24.9. (20.9.2019)

Sortavalankadun ja Karjalankadun risteykseen kiertoliittymä (9.7.2019)

 

Jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen

 

Kauppakatu välillä Malmikatu–Suvantokatu

Pyöräkadun rakentaminen Kauppakadulla välillä Malmikatu–Suvantokatu käynnistyy maanantaina 6. toukokuuta Kauppakadun–Malmikadun risteysalueelta. Risteys suljetaan ajoneuvoliikenteeltä kokonaan. Risteysalueen rakentaminen kestää arviolta kuukauden, jonka jälkeen liikenne palautuu Malmikadulla kaksisuuntaisena.  

Peruskorjaustöiden aikana ajoneuvoliikenne Kauppakadulla välillä Suvantokatu–Malmikatu toimii yksisuuntaisena pohjoisesta etelään eli Suvantokadulta Malmikadulle päin. Jalankulkijoille järjestetään kulkureitti Kauppakadulla ja kiinteistöille ajo on pääosin sallittua.

Lue lisää:
Kaup­pa­ka­dul­la teh­dään pääl­lys­tys­töi­tä per­jan­tai­na 25.10. (24.10.2019) 
Su­van­to­ka­dun ja Kaup­pa­ka­dun ris­tey­sa­lue sul­je­taan ajo­neu­vo­lii­ken­teel­tä maa­nan­tai­na 21.10. (18.10.2019)
Pyöräkadun rakentaminen jatkuu Kauppakadulla (3.5.2019)

 

Rantaraitin jatkaminen

Pataluodon Rantaraittia jatketaan Utransaarien pysäköintipaikalle asti välillä Lasitehtaantie–Utran saaret.

 

Rantabaanan jatkaminen

Utrantien varteen tehdään pyöräilyn pääreittiä Mäkitien ja Ranta-Mutalantien välille.

Lue lisää:

Rantabaana tällä erää valmis – Utrantielle saneerattu osuus avataan 23.8. (22.8.2019)
Rantabaanan rakentaminen Utrantiellä jatkuu (13.6.2019)
 

Rantakylä

Rantakylän kirkon läheisyydessä kunnostetaan loka–marraskuussa. Teiden asfaltointi tehdään touko–kesäkuussa 2020, jolloin pyörätiet ovat talven käytössä sorapintaisina.

Lue lisää: Rantakylän kirkon läheisyydessä kunnostetaan pyöräteitä (15.10.2019)

 

Vapaudenpuiston rakentaminen

Joensuun keskustassa torin ja kaupungintalon välissä olevan Vapaudenpuiston uudistaminen aloitetaan  valmistelevilla töillä 14.5. Urakka valmistuu arviolta syyskuussa.

Lue lisää: Vapaudenpuiston peruskorjaus

 

Kauppatori

Kauppatorilla tehdään kesän ajan viimeistelytöitä ja samalla rakennetaan uusi Rupimanteri-leikkipaikka kävelykadulle.

Lue lisää: Rupimanteri-leikkipaikka ilahduttaa loppukesästä Kävelykadulla (11.4.2019)

 

Uudet asuinalueet: Karhunmäki ja Multimäki

Uusilla asuinalueilla Karhunmäessä ja Multimäessä rakennetaan katuja ja viimeistellään viime vuonna tehtyjä.

Alueella rakennetaan myös jalankulkuja pyöräteitä. Karhunmäkeen valmistuu leikkipuisto ja koirapuisto syksyksi 2019. Myös Marjalan saaressa viimeistellään katuja.

 

Leikkipaikat

Iivolanpuiston leikkipaikka Mutalantien ja Maamiehenkadun vieressä peruskorjataan kesällä 2019.

Lue lisää: Iivolanpuiston leikkipaikka kunnostetaan loka–marraskuussa (14.10.2019)

Sivu arviointi ja palaute