Rakennusjärjestys, sivun otsikko

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä ohjataan alueelle sopivaa rakentamista, jossa otetaan huomioon kulttuuri- ja luonnonarvot sekä hyvän elinympäristön vaatimukset. Kaupunki uudistaa parhaillaan rakennusjärjestystä.

Voimassaoleva kaupungin rakennusjärjestys

Joensuun kaupungin rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen useasta syystä:

  • lainsäädännön sisältö ja vaatimukset ovat muuttuneet
  • rakentajilla on uudenlaisia tarpeita
  • rakentamisen tapa elää ajan mukana
  • nykyisessä rakennusjärjestyksessä on puutteita
  • harkitaan pienten rakennelmien ja piharakennusten lupamenettelyjen keventämistä
  • suunnittelutarvealueet määritellään uudelleen
  • selkeytetään rakennusjärjestyksen määräyksiä ja rakennetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä syksyllä 2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voit nähdä rakennusjärjestyksen uusimisen vaiheet. Rakennus- ja ympäristölautakunta on aloittanut Joensuun kaupungin rakennusjärjestyksen laadintatyön 19.9.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

YHTEYSTIEDOT

Muuntamontie 5

Muuntamontie 5 Joensuu
Joensuun kaupunki rakennusvalvonta

Sivu arviointi ja palaute