Rakennusjärjestys, sivun otsikko

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä ohjataan alueelle sopivaa rakentamista, jossa otetaan huomioon kulttuuri- ja luonnonarvot sekä hyvän elinympäristön vaatimukset. Kaupunki uudistaa parhaillaan rakennusjärjestystä.

Voimassaoleva rakennusjärjestys

Joensuun kaupungin rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen useasta syystä:

  • lainsäädännön sisältö ja vaatimukset ovat muuttuneet
  • rakentajilla on uudenlaisia tarpeita
  • rakentamisen tapa elää ajan mukana
  • nykyisessä rakennusjärjestyksessä on puutteita
  • harkitaan pienten rakennelmien ja piharakennusten lupamenettelyjen keventämistä
  • suunnittelutarvealueet määritellään uudelleen
  • selkeytetään rakennusjärjestyksen määräyksiä ja rakennetta.

Hyväksymisvaihe meneillään

  • Rakennus- ja ympäristölautakunta 11.12.2019 § 66, päätös
  • Kaupunginhallitus 19.12.2019 § 511, päätös
  • Kaupunginvaltuusto xx.xx.2020

 

Rakennusjärjestyksen ehdotus oli nähtävillä 25.9.-28.10.2019.

Rakennusjärjestyksen ehdotus

 

Rakennusjärjestyksen luonnos oli nähtävillä 29.5.-31.7.2019.

Rakennusjärjestyksen luonnos, korjattu 13.6.2019

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voit nähdä rakennusjärjestyksen uusimisen vaiheet. Rakennus- ja ympäristölautakunta on aloittanut Joensuun kaupungin rakennusjärjestyksen laadintatyön 19.9.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

YHTEYSTIEDOT

Muuntamontie 5

Muuntamontie 5 Joensuu
Joensuun kaupunki rakennusvalvonta

Sivu arviointi ja palaute