Rakennusjärjestys, sivun otsikko

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Joensuun kaupunginvaltuuston 27.01.2020 § 6 hyväksymä
Joensuun kaupungin rakennusjärjestys 1.3.2020 (pdf)

 

YHTEYSTIEDOT

Muuntamontie 5

Muuntamontie 5 Joensuu
Joensuun kaupunki rakennusvalvonta

Sivu arviointi ja palaute