Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii tiejaosto.

Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa

  • rakennusvalvonnan ja
  • ympäristönsuojelun lakisääteisistä tehtävistä

 

Rakennus ja ympäristölautakunnan kokoukset syyskaudella 2021 (keskiviikkoisin klo 16.30)

Kokoukset

syyskuu   15.9.2021
lokakuu    20.10.2021
joulukuu   15.12.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta pitää vuoden 2021 varsinaiset kokoukset pääsääntöisesti kunkin kuukauden kolmantena arkikeskiviikkona klo 16.30, kokouhuone Ampeerissa, Muuntamontie 5.
Poikkeuksena ovat tammikuu, heinäkuu ja marraskuu, jolloin lautakunta ei kokoonnu.
Kokous pidetään myös muuna ajankohtana, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen
sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet 2021-2025

YHTEYSTIEDOT

Tiina Salminen

jätehuoltoneuvoja, pöytäkirjanpitäjä
 050 408 6936
tiina.salminen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute