Rakennus- ja toimenpidelupa, sivun otsikko

Rakennus- ja toimenpidelupa

Rakennus- ja toimenpidelupa

Rakennuslupa tai toimenpidelupa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva.

Rakennusvalvonnan sähköistä asiointipalvelua voi käyttää rakennusvalvonnan kanssa tapahtuvaan lupa-asiointiin jo neuvontavaiheesta lähtien. Asiointipalvelun kautta voi pyytää tarvittavaa ennakko-ohjausta ja neuvontaa sekä jättää sähköisesti lupahakemuksen liitteineen.

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Rakennusprojektin lupa-asiakirjojen täyttäminen sekä lupien hakeminen on vaativa kokonaisuus, jossa asiantuntija on suureksi avuksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan lupa: rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa.

Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti.

Muuntamontie 5

Muuntamontie 5, Joensuu
Joensuun kaupunki rakennusvalvonta

Sivu arviointi ja palaute