Pysäköinninvalvonta ja pysäköintivirhemaksu

Joensuussa ajoneuvojen pysäköintiä, pysäyttämistä ja joutokäyntiä valvoo poliisin ohella kaupungin oma pysäköinninvalvonta. Pysäköinninvalvonta huolehtii myös ajoneuvojen siirrättämisestä ja säilyttämisestä. Pysäköinninvalvonnassa työskentelee pysäköinninvalvoja, toimistonhoitaja ja 5 pysäköinnintarkastajaa.

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköidessäsi virheellisesti Joensuussa voit saada 50 euron pysäköintivirhemaksun. Jollei maksua makseta 30 päivän kuluessa, se korottuu 14 eurolla. Korotetusta pysäköintivirhemaksusta lähetetään kirjallinen maksuvaatimus ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Korotettuun pysäköintivirhemaksuun ei tule enää uusia korotuksia. Jos maksua ei maksuvaatimuksesta huolimatta makseta, maksu peritään ulosottoteitse.

Pysäköintivirheen johdosta määrätystä pysäköintivirhemaksusta vastaa myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Maksutiedot

IBAN-tilinumero: FI64 5770 0510 0020 89
BIC-koodi: OKOYFIHH (Osuuspankki)
Viitenumeroa on ehdottomasti käytettävä!

Pysäköintivirhemaksun voi maksaa pankissa, Helgaparkissa tai Carelicum -palvelupisteessä, osoitteessa Koskikatu 5.

Helgapark

Joensuun kaupungin pysäköinninvalvonnassa on käytössä Helgapark.net -asiakaspalvelu, josta löydät reaaliaikaisesti pysäköintivirhemaksusi tiedot ja valokuvat. Palvelua käytetään syöttämällä ajoneuvon rekisterinumero ja virhemaksun asianumero. Helgaparkin kautta voit maksaa pysäköintivirhemaksun tai tehdä oikaisuvaatimuksen. Virhemaksulappuun tulostuu QR-koodi, jonka skannaamalla pääset suoraan palveluun. Pääset Helgapark-palveluun myös tästä linkistä: Helgapark.net

Oikaisuvaatimus

Jos katsot pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen, maksuvaatimuksen tai maksun korotuksen aiheettomaksi, sinulla on oikeus 30 päivän kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimuksen tekeminen on maksutonta.

Oikaisuvaatimus tehdään ensisijaisesti sähköisesti Helgapark.net -palvelussa tai sähköpostitse: pysakoinninvalvonta@joensuu.fi. Jos sähköinen oikaisuvaatimus ei ole mahdollinen, voidaan oikaisuvaatimus toimittaa kirjeitse osoitteeseen: Pysäköinninvalvonta, PL 59 80101 Joensuu.

Oikaisuvaatimuksesta on selvittävä tekijän:

 • nimi
 • osoite
 • pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero
 • ajoneuvon rekisterinumero
 • perustelut oikaisuvaatimukselle
 • tilinumero mahdollista pysäköintivirhemaksun palautusta varten.

Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, maksettu summa palautetaan maksajalle. Jos oikaisuvaatimus hylätään, voi päätöksestä valittaa edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus ei pidennä maksuaikaa.

Ajoneuvojen siirrättäminen

Kaupunki vastaa ajoneuvojen siirroista yleisiltä alueilta. Ajoneuvo voidaan siirtää, jos ajoneuvo:

 • on jätetty onnettomuuspaikalle
 • on pysäköity virheellisesti vähintään kahden vuorokauden ajan
 • haittaa tiellä tai kadulla tehtävää työtä tai järjestettävää tapahtumaa
 • on hylätty
 • on romuajoneuvo

Ajoneuvoille tehdään yleensä joko lähisiirto tai varastosiirto. Lähisiirrossa ajoneuvo siirretään sijaintipaikan välittömään läheisyyteen. Varastosiirrossa ajoneuvo siirretään Joensuun kaupungin varastoalueelle. Romuajoneuvot toimitetaan suoraan tuhottavaksi ja käytettäväksi teollisuuden raaka-aineena.

Mikäli ajoneuvoa ei noudeta 30 päivän kuluessa varastosiirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen ja se romutetaan. Varastoon siirretyistä autoista, joiden omistaja ei ole tiedossa, annetaan tiedoksianto kuuluttamalla.

Siirtokustannukset peritään ajoneuvon omistajalta tai niistä vastuussa olevalta haltijalta. Siirtokustannuksista tulee lasku postitse siirtopäätöksen jälkeen. Ajoneuvoa noudettaessa on esitettävä kuitti maksetuista siirtokustannuksista sekä todistettava oikeus ajoneuvoon.

Kaupunki siirtää myös yksityiselle alueelle virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon, hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä. Ajoneuvojen siirtopyyntö tehdään täyttämällä alla oleva lomake ja lähettämällä se postitse tai sähköpostilla. Yksityisen alueen omistaja on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Ajoneuvon siirtopyyntö -lomake

Joensuun kaupunki
Pysäköinninvalvonta

Asiakaspalvelu paikan päällä vain ajanvarauksella Carelicumissa (Koskikatu 5, Joensuu).

Postiosoite: PL 59 80101 Joensuu
pysakoinninvalvonta@joensuu.fi

Puh. 050 590 4787

 

Hylätyt polkupyörät

Joensuun kaupunki siirrättää myös yleisiin pyörätelineisiin hylättyjä polkupyöriä. Hylätyt polkupyörät vievät tilaa pyörätelineistä ja vaikeuttavat kadun kunnossapitoa (lumien auraus, katujen puhdistus jne.)

Pysäköinninvalvonta käy läpi kaupungille jätetyt polkupyörät pari kertaa vuodessa. Hylätyn näköisiin pyöriin tehdään siirtokehotus, joka jätetään pyörään kiinni. Pyörät myös valokuvataan. Siirtoaikaa annetaan 1 viikko. Jos pyörä on vielä viikon jälkeen samalla paikalla, kaupunki siirrättää sen varastoon osoitteeseen Salpakatu 1. Pyörän omistajalla on 37 päivää aikaa hakea pyöränsä takaisin varastolta, toistaiseksi maksutta. Omistusoikeus pyörään pitää jollain tavalla todistaa, esimerkiksi pyörän lukkoon sopivalla avaimella. Jos pyörää ei noudeta määräajassa, se siirtyy kaupungin omistukseen ja se toimitetaan kierrätykseen.

Siirretyistä pyöristä tuntomerkkeineen tehdään kuulutus nettiin Joensuun kaupungin Kuulutukset -sivulle.

Oman pyörän perään voi kysellä pysäköinninvalvonnan toimistosta. Toimistoon voi tehdä myös ilmoituksen hylätystä pyörästä. Yksityiselle alueelle hylätyt polkupyörät siirretään tontin omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä.

Yhteydenotot puhelimitse 050 590 4787 tai sähköpostilla pysakoinninvalvonta@joensuu.fi

Usein kysyttyä pysäköinnistä

Mikä on pysäköintiä?

Pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa. Pysäköintiä ei ole ajoneuvon lyhytaikainen seisottaminen siihen nousemista tai siitä poistumista, tai ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.

Miten ilmoitan pysäköinnin alkamisajan?

Jos pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkeillä/lisäkilvillä rajoitettu, pysäköijän on ilmoitettava pysäköintinsä alkamisaika selkeästi havaittavalla tavalla. Selkeästi havaittava tapa on edelleen perinteinen pysäköintikiekko sekä digitaaliset pysäköintikiekot tuulilasin sisäpuolella. Myös paperilapulle selkeästi kirjoitettu saapumisaika käy. Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi saadaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Pysäköintiajan alkua ei tarvitse ilmoittaa, jos pysäköinti tapahtuu kokonaan aikana, jolloin velvollisuus ilmoittaa alkamisaika ei ole voimassa. Uuden lain myötä myös mopoauton täytyy ilmoittaa saapumisaikansa rajoitetuilla alueilla. (TLL 40 §)

Voiko tien vasemmalle puolelle pysäköidä?

Ajoneuvon saa lähtökohtaisesti pysäyttää tai pysäköidä vain tien oikealle puolelle kaksisuuntaisella tiellä, mutta taajamassa vasemmalle puolelle tietä pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittu jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu. Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman lähelle tien reunaa. (TLL 36 §).

Pysäköin autoni ajosuunnan vastaisesti kadun varteen ja sain virhemaksun. En huomannut kieltomerkkiä. Miksi liikennemerkkejä ei asenneta kadun molempiin päihin?

Suomessa on oikeanpuoleinen liikenne ja liikennemerkit asennetaan ajosuunnan mukaisesti. Esim. jos pysäköi kaksisuuntaisen tien taikka kadun vasempaan reunaan (eli käytännössä ajosuunnan vastaisesti), niin täytyy pysäköijän käydä tarkistamassa liikennemerkki tien/kadun toisesta päästä.

Miksi sain virhemaksun/huomautuksen vaikka maksoin pysäköinnin mobiilisovelluksella?

Joensuussa on käytössä mobiilimaksu joillakin kadunvarsilla ja pysäköintialueilla (Easypark ja Parkman). Varmistathan aina liikennemerkistä tai automaatista mikä on kyseisen alueen aluekoodi. Jos pysäköi pelkästään GPS-paikannustietojen avulla niin tulisi varmistaa, että laite paikantaa oikeaan paikkaan ja aluekoodi on oikein. Joensuussa on myös useita yksityisiä alueita, joissa on käytössä mobiilimaksu. Jos aluekoodi on väärä niin siitä voidaan määrätä virhemaksu. Aluekoodi on esim. maksuvyöhykkeellä 1: 661, vyöhykkeellä 2: 662 ja vyöhykkeellä 3: 663.

Liikennemerkkien voimassaolo

Voimassaoloaika merkitään liikennemerkin lisäkilpeen mustin numeroin, jos se koskee arkipäivää maanantaista perjantaihin. Jos voimassaoloaika koskee arkilauantaita, ilmaistaan se mustin numeroin sulkuihin merkittynä. Sini- ja ruskeapohjaisissa lisäkilvissä värinä käytetään mustan sijaan valkoista. Sunnuntaita ja muuta pyhäpäivää koskeva voimassaoloaika merkitään punaisin numeroin.

Maastoliikennelaki

Maastoliikennelaissa maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta, joka ei ole tie, ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen. Myös osittain maastoon pysäköiminen on kiellettyä.

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Moottorikäyttöisen ajoneuvon luvattomasta pysäyttämisestä tai pysäköimisestä toisen maalla voidaan määrätä suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu.

Joutokäynti

Pysäköintivirhemaksu joutokäyntirikkomuksesta on Joensuussa 35 euroa. Samalla teolla tehdyistä pysäköintivirheestä ja joutokäyntirikkomuksesta määrätään kummastakin pysäköintivirhemaksu.

Moottoriajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Lämpötilan ollessa alle -15 astetta saa moottoria ennen ajoon lähtemistä kuitenkin käyttää enintään neljä minuuttia.

Huoltoajo ja muutto

Tienpidossa tai vastaavassa, tiellä tai tien vieressä tehtävässä työssä käytettävän ajoneuvon saa tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla liikennettä vaarantamatta. Tällä tarkoitetaan työkonetta, eikä näin ollen koske muunlaista huoltoajoa.

Ajoneuvossa esillä oleva huoltoajolupa, tai huoltoajo yleensäkään, ei suoraan oikeuta poikkeamaan pysäköintisäännöistä. Huoltoajo ei esimerkiksi oikeuta pysäköimään maksupaikalle ilman maksua tai kiekkopaikalle ilman pysäköintikiekkoa.

Lyhytaikainen ajoneuvon kuormaaminen tai kuorman purkaminen on sallittua. Kuormaamisen tai kuorman purkamisen on oltava aktiivista ja ajoneuvo on pysäköitävä asianmukaiseen paikkaan heti kun se on mahdollista. Jos pysäköinnintarkastaja ei havaitse ajoneuvon lähettyvillä kuorman purkamiseen tai lastaamiseen liittyvää toimintaa, hän määrää virheellisestä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun.

Ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä.

Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.

Tieliikennelaki

Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020. Muutoksia tuli mm. pysäköintikiekon käyttöön ja pysäköintiin taajamassa. Linkki uuteen lakiin: Tieliikennelaki (10.8.2018/729)

Pysäköintipaikat

Lisätietoa Joensuun pysäköintipaikoista, -maksuista ja -luvista Pysäköinti-sivulta.

Parking Control in Joensuu In English

Как платит штраф за неправильную парковку?

Штраф за неправильную парковку можно оплатить более легко на территории Финляндии. Если у вас есть банковский счет в Финляндии, Вам можно платить штраф по денежным переводам.

Вы можете тоже оплатить штраф наличными и с помощью кредитной карты в пункте туристской информации "Carelicum" по адресу Коскикату 5. Carelicum работает в будние дни с 10.00 до 16.30 и в выходные дни 10.00 до 15.00. В Carelicum можно оплатить без комиссии.

Если штраф не Вы не платите к установленному сроку, штраф будет увеличен 14 евро.

Если тот же автомобиль получает 5 или больше штрафов, машина будет вести в централныи склад.