Purkamislupa ja -ilmoitus, sivun pääkuva

Purkamislupa ja -ilmoitus

Rakentaminen ja purkamislupa ja purkamisilmoitus

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella haetaan rakennusvalvonnalta purkamislupa. Lupa tarvitaan myös asemakaava-alueen ulkopuolella, jos alueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkamisluvan voi hakea erikseen tai rakennusluvan yhteydessä.

Purkamisilmoitus

Ilmoitus jätetään sähköiseen asiointipalveluun

Ilmoitukseen liitetään mukaan:

  • Asemapiirros
  • Valokuvat purettavasta rakennuksesta
  • Mahdollinen valtakirja tai valtuutus

Päätös purkamisilmoituksesta toimitetaan asiakkaille. Asiakas voi päätöksen saatuaan purkaa kohteen tai hakee purkamislupaa.

Erillinen purkamislupa

Hakemus tehdään sähköisessä asiointipalvelussa

Hakemukseen liitetään mukaan:

  • Asemapiirustus
  • Valokuvat purettavista rakennuksista
  • Mahdollinen valtakirja tai valtuutus

Sähköiseen asiointipalveluun kannattaa varautua ilmoittamaan syntyvän jätteen määrä, laatu ja hyödyntämis- tai sijoituspaikka, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Mahdolliset terveydelle ja ympäristölle vaaralliset purkujätteet ja niiden käsittely- tai sijoituspaikka kirjataan hakemukseen erikseen.

Muuntamontie 5

Torikatu 19A, Joensuu
Asiointi vain ajanvarauksella.

Sivu arviointi ja palaute