Nuoriso, Poliisin Ankkuriryhmä

Nuorten keskeinen ongelma ei ole rikollisuus, vaan nuoren yleiset elinolosuhteet, joissa hän altistuu rikosten tekemiselle. Olennaista onkin löytää ne tuki- ja hoitojärjestelmät, jotka kunkin nuoren ja hänen perheensä kohdalla parantavat elämänlaatua ja elinolosuhteita.

Joensuussa nuorten rikosasioissa keskeisenä tahona toimii Itä-Suomen Poliisilaitoksen, Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden ja Siunsoten moniammatillinen Ankkuriryhmä, jonka sijoituspaikkana on Joensuun poliisiasema. Ankkuritiimissä työskentelee kolme poliisia, erityisnuorisotyöntekijä ja osa-aikainen sosiaaliohjaaja.

Ryhmän tehtävänä on nuorten rikosten ennaltaehkäisy ja niihin liittyvä korjaava työ.

Ankkuriryhmä

Pykäläkuja 1, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute