Hankintatoimi, Pienhankinnat, sivun otsikko

Pienhankinnat

Pienhankinnat

Koska pienhankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan, niiden tekemisen menettelytapoja ei ole säädelty. Hankintalaissa on asetettu kuitenkin tavoitteeksi, että myös pienhankinnat ”järjestetään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin” eli nekin julkaistaisiin mahdollisimman avoimesti. Käytännössä julkisyhteisöt toteuttavat pienhankintojaan omien hankintaohjeistustensa mukaisesti. Esimerkiksi Joensuun kaupungissa pienhankintojen kilpailuttamisraja on 5000 euroa (alv 0%).

Pienhankinnan tarkastelu hyvän hallinnon näkökulmasta tekee viimeistään tyhjäksi toiveet siitä, että kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat voisi aina automaattisesti tehdä suorahankintana, eikä niitä tarvitsisi kilpailuttaa lainkaan. Hallintolaki edellyttää myös, että kansallisten kynnysarvojen alittavissa hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. 

 

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Monissa maakuntamme kunnissa ja kaupungeissa on linjattu hankintaohjeissa, että pienhankinnat tehdään ja julkaistaan sähköisellä pienhankintaportaalilla – avoimesti, aina kun mahdollista. Vaikka pienhankintojen menettelyjä ei säännellä, myös näiden hankintojen taustalla on normisto, joka edellyttää tiettyä toimintatapaa. Joissakin kunnissa pienhankintojen tarjouspyyntöjä lähetetään vielä sähköpostitse. Pienhankinnoissa ei ole valitusoikeutta markkinaoikeuteen, mutta kunnallinen oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu ovat käytettävissä.
Päätökset pienhankinnoista tekee viranhaltija/taho itse.

 

Pohjois-Karjalan hankintatoimen yhteistyötahot saavat pienhankintojen sähköisen järjestelmän tunnuksia ja apua pienhankintojen laatimiseen osoitteesta hankinta@jns.fi. Myös Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee pyydettäessä yhteistyötahojensa pienhankintoja.

Sivu arviointi ja palaute