Pieko Oppilashuolto

Oppilashuolto

Pielisjoen koulu – Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaan oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertaiset oppimisen mahdollisuudet.

Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimisympäristö, edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria, suojata mielenterveyttä sekä tukea oppilaiden osallisuutta. Oppilashuollon toimenpiteitä varten 7. luokan huoltajilta on kysytty lupa kirjallisesti.

Pielisjoen koulu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä lv 21-22

 

Kouluterveydenhoitaja: Tiia Myllylä työskentelee Pielisjoen koulussa ma, ti, ke ja pe.

Kouluterveydenhoitaja: Elina Piiroinen paikalla to ja pe.

Terveydenhoitajan yhteydenotot web-ajanvaraus, soittamalla tai wilmaviestillä. Puh.

013 330 5898

 

Koulukuraattorit: Westman Mari, p. 013 3305986, mari.westman@siunsote.fi

Seppälä Salla, p. 050 4111 079, salla.seppala@siunsote.fi

Papunen Leena, p. 050 575 4712, Joensuun kaupungin konsultoiva ja kouluakäymättömien erityisluokanopettaja

Koulupsykologi: koulupsykologin konsultatiivinen tuki numerossa 013 331 3011 aina tiistaisin klo 8-12 psykologi Satu Nousiaisen ja torstaisin klo 8-12 psykologi Jaana Kervisen kautta toukokuun loppuun saakka. Tarvittaessa yhteydessä voi olla myös ti tai to iltapäivisin, jolloin luuriin vastaa Tiina Ihalainen ja auttaa, missä pystyy.

  • Konsultoiva koulupsykologipalvelu jatkuu rinnalla tai jos omaa koulupsykologia ei ole ollenkaan seuraavasti tämän kevään ja syksyllä tiedotetaan sitten siitäkin. 

  • TIISTAISIN Satu Nousiainen, Karsikon ja Pielisjoen koulut, klo 8-12, Tiina Ihalainen muut, klo 12-16 
  • TORSTAISIN Jaana Kervinen, Joensuun Steinerkoulu, Suhmuran, Karsikon ja Pielisjoen koulut klo 8-12, Tiina Ihalainen muut, klo 12-16

 

 

Koulukuraattorit

Koulukuraattorin tehtävä ja yhteydenotot

Pielisjoenkoulu – Oppilashuolto

Läksykerho

Koululaisella on yleensä joka päivä kotitehtäviä ja -läksyjä. On tärkeää, että oppilas tekee kotitehtävät säännöllisesti opiskeltaviin asioihin paneutuen. Näin hän oppii kantamaan vastuuta tehtävistä. Kotitehtävien avulla kerrataan, harjoitellaan ja syvennetään oppimista sekä kehitetään oppimistaitoja. Saman luokan oppilailla voi olla erilaisia kotitehtäviä. Jos kotitehtävät tuntuvat ylivoimaisilta tai vähäisiltä oppilas ja/tai hänen huoltajansa voivat ottaa yhteyttä ko. aineen opettajaan.

Tekemättömät kotitehtävät tehdään koulupäivän jälkeen koulussa. Opettaja ohjaa tällöin oppilaan läksykerhoon. Kerhon ohjaajana toimii koulunkäynnin ohjaaja. Kerhossa voi olla kerrallaan 5–7 oppilasta. Toiminnan tarkoituksena on tukea oppilaan selviytymistä ja luoda hänelle onnistumisen kokemuksia. Läksykerhossa on mahdollisuus saada ohjausta läksyjen tekoon tarpeen mukaan. Kerho tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harjoitella ja selvittää tunneilla epäselväksi jääneitä asioita itselle sopivassa tahdissa, oppilasta kannustaen.

Läksykerhon ohjaajat:  Erno Huovinen, Rauni Ikonen-Rautiainen, Jukka Salo ja Pekka Väistö.

YHTEYSTIEDOT

Kouluterveydenhoitaja

Tiia Myllylä (ma, ti, ke ja pe)

p. 050 5165481, tiia.myllyla@siunsote.fi

Kouluterveydenhoitaja

Elina Piiroinen (to ja pe)

p. 013 3305689, saija.piiroinen@siunsote.fi

Terveydenhoitajan yhteydenotot web-ajanvaraus, soittamalla tai wilmaviestillä. Puh.

013 330 5898

Uuden ajan varaaminen  Verkkoajanvaraus (siunsote.fi)

Oppilaiden oma-aloitteisia käyntejä varten varattu klo 12-12.30 välinen aika. Muina

aikoina on ennakkoon sovittuja oppilaskäyntejä.

Sivu arviointi ja palaute