Pieko Oppilashuolto

Oppilashuolto

Pielisjoen koulu, Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaan oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertaiset oppimisen mahdollisuudet.

Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimisympäristö, edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria, suojata mielenterveyttä sekä tukea oppilaiden osallisuutta. Oppilashuollon toimenpiteitä varten 7. luokan huoltajilta on kysytty lupa kirjallisesti.

Pielisjoen koulu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä lv 21-22

 

Oppilashuollon yhteystiedot ja päivät Pielisjoen koululla 2021-2022

 

Kouluterveydenhoitaja Maarit Surakka Pielisjoen koululla ma, to ja pe.

Tiloihin oppilaat siirtyvät sisäkautta alakoulun alakäytävää pitkin.

Puh: 013 330 5898, yhteydenotot soittamalla puhelintunnin aikaan klo 8-9, Wilma -viestejä voi laittaa myös.

 

Koulukuraattori Mari Westman Pielisjoen koululla tiistaisin ja perjantaisin.

Puh: 013 330 5986. Työhuone A405 löytyy 4. kerroksesta (yhteinen työhuone koulupsykologin kanssa).

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@siunsote.fi

 

Hyvinvointiohjaaja Satu Koponen, puh. 050 361 3586.

 

Läksykerho

Koululaisella on yleensä joka päivä kotitehtäviä ja -läksyjä. On tärkeää, että oppilas tekee kotitehtävät säännöllisesti opiskeltaviin asioihin paneutuen. Näin hän oppii kantamaan vastuuta tehtävistä. Kotitehtävien avulla kerrataan, harjoitellaan ja syvennetään oppimista sekä kehitetään oppimistaitoja. Saman luokan oppilailla voi olla erilaisia kotitehtäviä. Jos kotitehtävät tuntuvat ylivoimaisilta tai vähäisiltä oppilas ja/tai hänen huoltajansa voivat ottaa yhteyttä ko. aineen opettajaan.

Tekemättömät kotitehtävät tehdään koulupäivän jälkeen koulussa. Opettaja ohjaa tällöin oppilaan läksykerhoon. Kerhon ohjaajana toimii koulunkäynnin ohjaaja. Kerhossa voi olla kerrallaan 5–7 oppilasta. Toiminnan tarkoituksena on tukea oppilaan selviytymistä ja luoda hänelle onnistumisen kokemuksia. Läksykerhossa on mahdollisuus saada ohjausta läksyjen tekoon tarpeen mukaan. Kerho tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harjoitella ja selvittää tunneilla epäselväksi jääneitä asioita itselle sopivassa tahdissa, oppilasta kannustaen.

 

Läksykerhon ohjaajat:  Erno Huovinen, Rauni Ikonen-Rautiainen, Jukka Salo ja Pekka Väistö.

 

 

 

YHTEYSTIEDOT

Terveydenhoitaja
Maarit Surakka
050 516 5481

Puhelintunti ma, to ja pe klo 8–9
Käynnit ilman ajanvarausta klo 12–13. (Karhunmäen koulu: tiistaina ja perjantaina).

Verkkoajanvaraus:
https://eweb.pohjoiskarjala.net/webajanvaraus/app

Sivu arviointi ja palaute