Pieko Oppilashuolto

Oppilashuolto

Pielisjoen koulu – Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaan oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertaiset oppimisen mahdollisuudet.

Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimisympäristö, edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria, suojata mielenterveyttä sekä tukea oppilaiden osallisuutta. Oppilashuollon toimenpiteitä varten 7. luokan huoltajilta on kysytty lupa kirjallisesti.

Pielisjoen koulu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä lv 21-22

 

Oppilashuollon yhteystiedot ja päivät Pielisjoen koululla 2022–2023

Kouluterveydenhoitaja

Tiia Myllylä,tavoitettavissa koululla varmimmin ma, to ja pe sekä parillisten viikkojen tiistaisin.

Tavoitat terveydenhoitajan Siun soten verkkoajanvarauksen tai Wilman kautta sekä puhelinnumerosta 013 330 5898.

Koulukuraattori

Mari Westman
p. 013 3305986
mari.westman@siunsote.fi
Paikalla ma ja ti

Salla Seppälä
p. 050 4111 079
salla.seppala@siunsote.fi
Paikalla ke ja pe

Salla aloittaa kevätlukukaudella 7. luokkien ja 8AB:n kuraattorina, Mari jatkaa 9 luokkien ja 8CDE:n kuraattorina.

Puh: 013 330 5986. Työhuone A405 löytyy 4. kerroksesta.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä.

Koulukuraattorit

Koulukuraattorin tehtävä ja yhteydenotot

Pielisjoenkoulu – Oppilashuolto

Hyvinvointiohjaaja

Satu Koponen, puh. 050 361 3586.

Läksykerho

Koululaisella on yleensä joka päivä kotitehtäviä ja -läksyjä. On tärkeää, että oppilas tekee kotitehtävät säännöllisesti opiskeltaviin asioihin paneutuen. Näin hän oppii kantamaan vastuuta tehtävistä. Kotitehtävien avulla kerrataan, harjoitellaan ja syvennetään oppimista sekä kehitetään oppimistaitoja. Saman luokan oppilailla voi olla erilaisia kotitehtäviä. Jos kotitehtävät tuntuvat ylivoimaisilta tai vähäisiltä oppilas ja/tai hänen huoltajansa voivat ottaa yhteyttä ko. aineen opettajaan.

Tekemättömät kotitehtävät tehdään koulupäivän jälkeen koulussa. Opettaja ohjaa tällöin oppilaan läksykerhoon. Kerhon ohjaajana toimii koulunkäynnin ohjaaja. Kerhossa voi olla kerrallaan 5–7 oppilasta. Toiminnan tarkoituksena on tukea oppilaan selviytymistä ja luoda hänelle onnistumisen kokemuksia. Läksykerhossa on mahdollisuus saada ohjausta läksyjen tekoon tarpeen mukaan. Kerho tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harjoitella ja selvittää tunneilla epäselväksi jääneitä asioita itselle sopivassa tahdissa, oppilasta kannustaen.

Läksykerhon ohjaajat:  Erno Huovinen, Rauni Ikonen-Rautiainen, Jukka Salo ja Pekka Väistö.

YHTEYSTIEDOT

Kouluterveydenhoitaja

Tiia Myllylä

p. 050 5165481, tiia.myllyla@siunsote.fi

Tavoitettavissa koululla varmimmin ma, to ja pe sekä parillisten viikkojen tiistaisin.

Avovastaanotto ilman ajanvarausta koululla järjestetään ma-ke sekä pe klo 12-12.30.

Tavoitat terveydenhoitajan sähköisellä yhteydenottopyynnöllä (web-ajanvaraus/Siun sote)

Wilman kautta tai puhelimitse 013 3305898.

Sivu arviointi ja palaute