Pieko Oppilashuolto

Oppilashuolto

Pielisjoen koulu, Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaan oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertaiset oppimisen mahdollisuudet.

Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimisympäristö, edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria, suojata mielenterveyttä sekä tukea oppilaiden osallisuutta. Oppilashuollon toimenpiteitä varten 7. luokan huoltajilta on kysytty lupa kirjallisesti.

Läksykerho

Koululaisella on yleensä joka päivä kotitehtäviä ja -läksyjä. On tärkeää, että oppilas tekee kotitehtävät säännöllisesti opiskeltaviin asioihin paneutuen. Näin hän oppii kantamaan vastuuta tehtävistä. Kotitehtävien avulla kerrataan, harjoitellaan ja syvennetään oppimista sekä kehitetään oppimistaitoja. Saman luokan oppilailla voi olla erilaisia kotitehtäviä. Jos kotitehtävät tuntuvat ylivoimaisilta tai vähäisiltä oppilas ja/tai hänen huoltajansa voivat ottaa yhteyttä ko. aineen opettajaan.

Tekemättömät kotitehtävät tehdään koulupäivän jälkeen koulussa. Opettaja ohjaa tällöin oppilaan läksykerhoon. Kerhon ohjaajana toimii koulunkäynnin ohjaaja. Kerhossa voi olla kerrallaan 5–7 oppilasta. Toiminnan tarkoituksena on tukea oppilaan selviytymistä ja luoda hänelle onnistumisen kokemuksia. Läksykerhossa on mahdollisuus saada ohjausta läksyjen tekoon tarpeen mukaan. Kerho tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harjoitella ja selvittää tunneilla epäselväksi jääneitä asioita itselle sopivassa tahdissa, oppilasta kannustaen.

Läksykerhoajat:

  •  

  •  

Läksykerhon ohjaajat:  Erno Huovinen, Satu Koponen, Rauni Ikonen-Rautiainen, Jukka Salo ja Pekka Väistö

Paikka:

 

YHTEYSTIEDOT

Terveydenhoitaja
Maarit Surakka
050 516 5481

Puhelintunti ma, to ja pe klo 8–9
Käynnit ilman ajanvarausta klo 12–13. (Karhunmäen koulu: tiistaina ja perjantaina).

Verkkoajanvaraus:
https://eweb.pohjoiskarjala.net/webajanvaraus/app

Sivu arviointi ja palaute