Pieko Oppilashuolto

Oppilashuolto

Pielisjoen koulu, Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaan oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertaiset oppimisen mahdollisuudet.

Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimisympäristö, edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria, suojata mielenterveyttä sekä tukea oppilaiden osallisuutta. Oppilashuollon toimenpiteitä varten 7. luokan huoltajilta on kysytty lupa kirjallisesti.

Pielisjoen koulu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä lv 21-22

 

Oppilashuollon yhteystiedot ja päivät Pielisjoen koululla 2022-2023

 

Kouluterveydenhoitaja Tiia Myllylä

Tavoitettavissa koululla varmimmin ma, to ja pe sekä parillisten viikkojen tiistaisin.

Tavoitat terveydenhoitajan sähköisellä yhteydenottopyynnöllä (web-ajanvaraus/Siun sote) Wilman kautta tai puhelinnumero 013 3305898.

 

Koulukuraattori: Westman Mari, p. 013 3305986, mari.westman@siunsote.fi

Pielisjoen koululla maanataisin, tiistaisin ja tarvittaessa perjantaisin (syysloman jälkeen).

Puh: 013 330 5986. Työhuone A405 löytyy 4. kerroksesta.

”Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (30.12.2013/1287) perusteella oppilaalle tai opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas tai opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Keskustelu ja tilanteen arvio tapahtuu joko kuraattorin tai psykologin kautta. Tarvittaessa kuraattori ja koulujen henkilökunta voivat konsultoida psykologia tai toisinpäin oppilaan tai opiskelijan (oppilaan ikä huomioiden myös huoltajan) luvalla. Henkilökohtainen asiointi voi olla myös sähköistä asiointia esimerkiksi videovälitteisen yhteyden kautta.”

Pyynnön esittäjänä voi olla myös lapsen/nuoren vanhempi, opettaja tai muu henkilö.

 

Koulukuraattorin ja -psykologin tehtävänä on olla tukemassa lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Tarkoituksena on olla edistämässä koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä oppilaiden perheiden ja muiden läheisten kanssa. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 7 §.)

 

Kuraattoriin ja psykologiin voivat olla yhteydessä lapsi tai nuori itse, vanhemmat tai muu lähipiiri ja opettajat, jos herää jokin huoli lapsen/nuoren koulun käyntiin tai muuhun elämään liittyen. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

 

Yhteydenotot ja ajanvaraukset puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä.

 

Mari Westman

Koulukuraattori 0505865037/013 330 5986

mari.westman@siunsote.fi

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@siunsote.fi

 

Hyvinvointiohjaaja Satu Koponen, puh. 050 361 3586.

Läksykerho

Koululaisella on yleensä joka päivä kotitehtäviä ja -läksyjä. On tärkeää, että oppilas tekee kotitehtävät säännöllisesti opiskeltaviin asioihin paneutuen. Näin hän oppii kantamaan vastuuta tehtävistä. Kotitehtävien avulla kerrataan, harjoitellaan ja syvennetään oppimista sekä kehitetään oppimistaitoja. Saman luokan oppilailla voi olla erilaisia kotitehtäviä. Jos kotitehtävät tuntuvat ylivoimaisilta tai vähäisiltä oppilas ja/tai hänen huoltajansa voivat ottaa yhteyttä ko. aineen opettajaan.

Tekemättömät kotitehtävät tehdään koulupäivän jälkeen koulussa. Opettaja ohjaa tällöin oppilaan läksykerhoon. Kerhon ohjaajana toimii koulunkäynnin ohjaaja. Kerhossa voi olla kerrallaan 5–7 oppilasta. Toiminnan tarkoituksena on tukea oppilaan selviytymistä ja luoda hänelle onnistumisen kokemuksia. Läksykerhossa on mahdollisuus saada ohjausta läksyjen tekoon tarpeen mukaan. Kerho tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harjoitella ja selvittää tunneilla epäselväksi jääneitä asioita itselle sopivassa tahdissa, oppilasta kannustaen.

 

Läksykerhon ohjaajat:  Erno Huovinen, Rauni Ikonen-Rautiainen, Jukka Salo ja Pekka Väistö.

 

 

 

YHTEYSTIEDOT

Terveydenhoitaja
Maarit Surakka
050 516 5481

Puhelintunti ma, to ja pe klo 8–9
Käynnit ilman ajanvarausta klo 12–13. (Karhunmäen koulu: tiistaina ja perjantaina).

Verkkoajanvaraus:
https://eweb.pohjoiskarjala.net/webajanvaraus/app

Sivu arviointi ja palaute