Pieko kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Pielisjoen koulu, kestävä kehitys

Pielisjoen koulu liittyi keväällä 2007 Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kestävän kehityksen Vihreä lippu -ohjelmaan. Perusteemoina olivat jätemäärän vähentäminen, vedenkulutus ja energiansäästö. Kolmen vuoden työn jälkeen Pielisjoen koulu pääsi Vihreän lipun kestävälle tasolle. Kaikki em. asiat kuuluvat koulun arkeen. Koulussa vuosittain valittavat ekovastaavat osallistuvat mm. Vihreä-lippu-teemojen toteuttamiseen.

Monivuotinen yhteistyö Joensuun eteläisen koulualueen koulujen (Pielisjoki, Iiksenvaara, Karsikko, Nepenmäki ja Niinivaara) kesken jatkuu myös tänä lukuvuonna. Yhteistyömuotoina tulevat olemaan esimerkiksi toimintapäivät (mm. roskapäivä), yläkoululaisten pitämät opetustuokiot alakouluilla, yhteinen iltakoulu pidetään 13.11.2018, kulttuuri- ja taidetapahtumat sekä entistäkin merkittävämmät kansainväliset kontaktit.

Pitkään jatkunutta maakunnallista yhteistyötä Juuan ja Kontiolahden koulujen kanssa jatketaan ja kehitetään tänäkin lukuvuonna. Myös näissä yhteisissä tutkimuksissa ja töissä tulee olemaan aiheena lähiympäristö.

Sivu arviointi ja palaute