Pieko kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Pielisjoen koulu, kestävä kehitys

Yhteistyö Joensuun eteläisen koulualueen koulujen (Iiksenvaara, Karsikko, Nepenmäki, Reijola ja Niittylahti) kesken jatkuu ja tiivistyy tänä lukuvuonna. Yhteistyömuotoina tulevat olemaan mm. yhteinen 6. luokkien iltakoulu marraskuussa.

Sivu arviointi ja palaute